№ 1(55) (2020)

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИКЛИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
І. І. Черленяк, О. А. Курей 10-18

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
В. І. Варцаба, В. О. Огородник 19-26
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Л. П. Куліш 27-35
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ PDF
В. І. Мельник, Б. В. Погріщук 36-40
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Р. П. Підлипна 41-48
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Н. М. Стручок, О. М. Замрій 49-53

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР PDF
Я. Ю. Агій, К. І. Латинін, І. В. Чекан 54-60
ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Н. Ф. Габчак, Е. М. Маляр 61-68
БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ PDF
М. В. Газуда, С. С. Ракович, С. Ю. Сойма 69-74
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ РИНКУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ РЕГІОНУ: ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Н. М. Гапак, Я. М. Бойко, А. Я. Ковач 75-84
ПРИЧИНИ ГАЛЬМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАКАРПАТТІ PDF
А. Р. Фіалковський 85-89

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
А. П. Гречан, О. В. Шатіло 90-96
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Ю. Кубіній, О. В. Данайканич, В. В. Кубіній 97-102
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н. О. Молнар, Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук 103-107
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ PDF
Є. С. Палійчук, І. В. Павлик 108-111
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ PDF
Н. Н. Пойда-Носик, Г. В. Мазютинець 112-117