Про журнал

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення. Основними тематичними напрямами збірника є: макроекономічні дослідження, економіка та управління національним господарством, регіональні соціально-економічні дослідження, проблеми економіки підприємств і галузей, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку і аудиту. Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.

Поточний номер

№ 1(63) (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-05-08

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Переглянути всі випуски

Збірник виходить з 1994 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року.

Періодичність видання: двічі на рік Випуск 1 - статті приймаються на розгляд з 15 січня по 15 березня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 травня. Випуск 2 - статті приймаються на розгляд з 15 липня по 15 вересня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 листопада.

З 2000 року науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. На підставі наказу МОН України від 02 липня 2020 року №886 (Додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив науковий фаховий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2415-735X (Online), ISSN 2409-6857 (Print).

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща); 
  • Google Scholar (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії входять провідні українські вчені, а також іноземні фахівці у галузі економіки та менеджменту. Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.