№ 2(54) (2019)

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF
В. В. Химинець, Н. О. Кушнір 17-22

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ СВІТУ PDF
З. A. Атаманчук, Ю. О. Дем’янова 23-28
СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
В. В. Готра, І. С. Щукін 29-40
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Г. В. Разумова 41-48

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ПОТЕНЦІАЛУ PDF
В. В. Готра 49-54
ДЕТЕРМІНАНТ-ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
К. І. Латинін 55-60
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
А. В. Переверзєва 61-70
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
Р. В. Славік 71-78
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ЯК СИСТЕМА PDF
I. В. Чекан 79-84

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. О. Єршова 85-95
ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. С. Молнар, Ф. A. Важинський, А. В. Колодійчук 96-99

Розділ 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ У ПРОВЕДЕННІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ PDF
Р. Й. Бачо 100-103
ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГУ ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. П. Городиський, І. Р. Поліщук, В. С. Семйон 104-109
СТАРТАП ЯК ВИД ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ PDF
О. С. Грицак, Н. М. Клим 110-115
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Й. Я. Даньків 116-121
ОБЛІКОВО АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ БІЗНЕСУ PDF
О. Ю. Йолтуховська 122-128
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. К. Макарович, О. Г. Сидорчук 129-134
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТАРТАП-КОМПАНІЙ: УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОСТВОРЕНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. I. Ценклер 135-141