DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2019.2(54).49-54

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ПОТЕНЦІАЛУ

В. В. Готра

Анотація


У статті досліджено основні підходи та проблеми, що виникають у процесі управління регіональним розвитком в сучасних умовах. Здійснено розробку теоретико-методологічних засад щодо формулювання стратегічних пріоритетів розвитку регіонів України, та Закарпатської області зокрема, з метою розкриття їх потенціалу. Здійснено аналіз нормативних документів, що дозволяють сформулювати основні напрямки та принципи розподілу повноважень між центральними органами управління держави і регіональними органами, а також принципи створення ефективного економіко-організаційного механізму регіонального управління

Ключові слова


стратегічні пріоритети; регіональний розвиток; потенціал регіону; нормативні документи; стратегії регіонального розвитку; регіональна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhavoronkov, V. O. (2007). Dosvid strategichnogo planuvannya na miscevomu rivni [Experience of strategic planning at the local level]. Ekonomika Ukrayiny: social`ni aspekty innovacijnoyi modeli rozvytku – Economy of Ukraine: social aspects of an innovative model of development (pp. 350-355). K.: NDEI [in Ukrainian].

Yefremova, N.F. (2016). Derzhavna regional’na polityka ta yiyi rol’ u zabezpechenni stalogo ekonomichnogo rozvytku regioniv [State regional policy and its role in ensuring sustainable economic development of regions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 3, 42-45 [in Ukrainian].

Ignatova, T. (n.d.). Instytucional’ne seredovyshhe rozvytku konkurentospromo-zhnosti regional’noyi ekonomiky [Institutional environment for development of competitiveness of regional economy]. econom.nsc.ru. Retrieved from: http://econom.nsc.ru/conf08/info/Doclad/Ignat2.doc [in Ukrainian].

Miklovda, V.P. (2014). Strategichnyj potencial ekonomichnoyi systemy: innovacijni ta instytucional’ni mexanizmy jogo aktyvizaciyi [Strategic potential of the economic system: innovative and institutional mechanisms for its activation]. Uzhgorod [in Ukrainian].

Pro Strategiyu ekonomichnogo ta social’nogo rozvytku Ukrayiny «Shlyahom yevropejs’koyi integraciyi» na 2004-2015 rr. Ukaz Prezydenta № 493 vid 28.04.2004 r. [On the Strategy for Economic and Social Development of Ukraine «Towards European Integration» for 2004-2015. Presidential Decree № 493 of April 28, 2004]. (2004, April 28). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/493/2004 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi strategiyi regional’nogo rozvytku na period do 2015 r.: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 1001 vid 21.07.2006 r. [On approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2015: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1001 from 21.07.2006]. (2006, July 21). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF [in Ukrainian].

Strategiya rozvytku Zakarpats’koyi oblasti na period do 2020 roku [Transcarpathian region development strategy up to 2020]. (n.d.). dfrr.minregion.gov.ua. Retrieved from: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/05/Strategiya.pdf [in Ukrainian].

Strategiya rozvytku Zakarpats’koyi oblasti na period 2021-2027 rokiv [Transcarpathian region development strategy for the period 2021-2027]. (n.d.). carpathia.gov.ua. Retrieved from: https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/191003_rsp-pr.pdf1 [in Ukrainian].