DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.143-149 Т.1.

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Павлівна Іванова

Анотація


У статті досліджено сучасний стан розвитку сфери ресторанного господарства України та Харківського регіону. Проаналізовано динаміку розвитку роздрібного товарообороту, оцінено тенденції зміни кількості закладів підприємств ресторанного господарства та залучення інвестицій в індустрію ресторанного бізнесу. На основі аналізу визначені особливості та обґрунтовані перспективи розвитку підприємств ресторанного господарства в Харківській області.

Ключові слова


підприємство ресторанного господарства; ресторанний бізнес; тенденції розвитку; динаміка роздрібного товарообороту; інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Orhanizatsiia posluh kharchuvannia. [Organization food services]. Retrieved from http://generation.at.ua/load/knigi/organizacija_poslu [in Ukrainian].

Doroshenko, V., K. Dmytriieva (2011). Terytorialna orhanizatsiia pidpryiemstv restorannoho hospodarstva Ukrayiny [Territorial organization catering enterprises of Ukraine]. Heohrafiia : zb. nauk. Prats. 58, 27-30. [in Ukrainian].

Androsova. T. V. (2010). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Evaluation of the competitiveness of enterprises restaurant business]. Kharkiv : Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. –KhDUKhT, 144. . [in Ukrainian].

Piatnytska, H.T.(2001). Rynok restorannoho hospodarstva Ukrainy: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Evaluation of the competitiveness of enterprises restaurant business]. Ekonomist : zb. nauk. Prats 4, 57-61. [in Ukrainian].

Hinda, M. I. (2016). Tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva. [Trends in the restaurant business]. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia v umovakh systemnoi kryzy", 1, 301-306. [in Ukrainian].

Shtal, T. V., Kot O. V., A. S. Diadin (2011). Suchasnyi ta tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva Ukrainy ta Kharkivskoho rehionu [Current status and trends of restaurant facilities Ukraine and Kharkiv region]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia Ekonomichna, 38, 137-141. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Holovne upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti [Main Department of Statistics in the Kharkov region]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ivanova, L.O., Muzyka O. M. (2012). Monitorynh svitovoho rynku hotelnykh i restorannykh posluh [Monitoring global market of hotel and restaurant services]. Lviv: «Mahnoliia 2006», 226. [in Ukrainian].

Kravchenko O. M., Sokoly I. I. (2014). Development tendencies of Ukrainian Restaurant Industry. Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 1, 105 – 110. [in English]
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій