DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.59-65 Т.1.

АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В’ячеслав Валерійович Святогор

Анотація


У статті проаналізовано динаміку та розподіл організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за секторами діяльності. Здійснено розподіл працівників основної діяльності наукових організацій за секторами діяльності. Відображено динаміку питомої ваги витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт, питомої ваги видатків державного бюджету на науку, питомої ваги обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП. Розглянуто структуру фінансування наукової і науково-технічної діяльності за джерелами. Підсумовано кількість діючих в Україні патентів. У дослідженні підкреслено важливість аналізу науково-технічного потенціалу для економіки України.

Ключові слова


наука; потенціал; інновації; науково-технічний потенціал; науково-технічна діяльність; науково-технічний розвиток; інноваційна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Biendikov, M. A., Khrustaliev, E.Yu. (2007). Mietodologichieskiie osnovy issliedovaniia miekhanizma innovatsionnogo razvitiia v sovriemiennoi ekonomikie [Methodological bases of research of the mechanism of innovative development in the modern economy]. Mieniedzhmient v Rossii s za rubiezhom – Management in Russia and abroad, 2, 314 p. [in Russian].

Ekonomichna statystyka / Nauka, tekhnolohii ta innovatsii [Economic statistics / Science, Technology and Innovation]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrived from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html [in Ukrainian].

Zakon Ukraini „Pro innovatsiinu diialnistˮ [The Law of Ukraine „On the innovative activityˮ] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrived from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukraini „Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnistˮ [The Law of Ukraine „On scientific and technical activityˮ] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrived from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].

Infografik: chislo zaiavok naokhranu obiektov IS v 2015 g. [Infographics: the number of applications for IP protection in 2015] (n.d.). www.wipo.int. Retrived from: http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article_0017.html [in Russian].

Ismailov, T.A. (2003). Innovatsionnaia ekonomika – stratiegicheskoie napravlieniie razvitiia Rossii v XXI viekie [Innovative economy – a strategic direction of development of Russia in the XXI century]. Innovatsii – Innovations, 1, 12-16 [in Russian].

Makarov, A., Pakhomov, A. (2013). Prodvizhieniie innovatsionnogo eksporta Rossii: rol okhrany prav intieliektualnoi sobstviennosti [Promotion of Russia's innovative exports: the role of intellectual property rights protection]. Ekonomichieskoie razvitiie Rossii – Economic development of Russia, 8, 46 p. [in Russian].

Martiusheva, L.S., Kalyshenko, V.O. (2012). Innovatsiinui potentsial yak obiekt ekonomichnoho doslidzhennia [Innovative potential as an object of economic research]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 10, p. 61-66 [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2009 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2009. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2010 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2010. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2011 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2011. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2012 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2012. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2013 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2013. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2014 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2014. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2015 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine in 2015. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in Ukrainian].

Melnyk, A.F., Vasina, A.Yu. (2011). Natsionalna ekonomika [The national economy], Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Reshetylo, V.P. (2009). Natsionalna ekonomika [The national economy], Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2009 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2009], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2010 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2010], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2011 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2011], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2012 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2012], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2013 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2013], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2014 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2014], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Richnyi zvit Derzhavnoi sluzhby intelektualnoi vlasnosti Ukrainy za 2015 rik [The State Department of Intellectual Property. Annual Report, 2015], Kyiv: Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy [in Ukrainian].

Shimov, V.N. (2006). Natsionalnaia ekonomika Bielarusi [National economy of Belarus], Minsk: BGEU [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій