DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).36-45

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Юрій Денисович Радіонов

Анотація


В статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти формування і використання бюджетного потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку України. Зазначено, що питання формування і використання бюджетного потенціалу, не дивлячись на численні наукові праці, ще не отримали належного наукового обґрунтування і вирішення. Серед науковців існують різні погляди і немає єдиної думки щодо визначення поняття «бюджетний потенціал», так само, як нема його і в Бюджетному кодексі України. Між тим, управління бюджетним потенціалом не вирізняється комплексністю підходу щодо його наповнення, відсутня оцінка використання та системність при розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку. Автором обґрунтовано необхідність при використанні бюджетного потенціалу розподіляти одержані результати за двома критеріями: реалізованими та «нереалізованими» можливостями. Такий підхід дасть змогу об’єктивно оцінювати як здобутки, так і аналізувати прорахунки при використанні бюджетного потенціалу. Крім того, автор вніс поняття «прихованого резерву», який в силу різних обставин (корупції, шахрайства) не приймає участі в формуванні бюджетного потенціалу, однак є важливим чинником його наповнення та сприяє самодостатності і незалежності бюджету.

Ключові слова


бюджет; економічний простір; бюджетна політика; фінансові ресурси; державий бюджет; фінанси; місцеві бюджети; бюджетний потенціал; інститути.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mocherny, S.V. Larina, Ya.S. Ustenko, O.A. Yuriy, S.I. (2006). Ekonomichniy entsiklopedichniy slovnik

[Economic Encyclopedic Dictionary]. (Vol.2), Lviv, World [in Ukrainian].

Mocherny, S.V. (Eds.) (2002). Ekonomichna entsiklopediya [Economic Encyclopedia: In three volumes]. (Vol.3),

Kyiv, Publishing Center "Academy" [in Ukrainian].

Byudgetniy kodex Ukrainy: zakon Ukrainy №2456-V vid 08.07.2010. [Budget Code of Ukraine, from July 08

№2456-V] (2017, August 17). zakon.rada.gov.ua Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-

/page13 [in Ukrainian].

Bondareva, O. G. (2013). Byudzhetniy potentsial regionu yak osnova fiskal’nogo prostoru Ukrainy [The budget

potential of the region as the basis of the fiscal space of Ukraine]. Chasopis ekonomichnih reform - The Journal of

Economic Reforms, 4, 86-90. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2013_4_16. [in Ukrainian].

Zhebchuk, R.L. (2013). Byudzhetniy potentsial ta yogo mistse v protsesi byudzhetnogo plnuvan’ya [Budgetary

potential and its place in the process of budget planning]. Visnik Odes’kogo natsional’nogo universitetu - Bulletin of the

Odessa National University. Economy, Vol. 18, 3 (1),144-147. Retrieved from:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_3(1)__38 [in Ukrainian].

Kruk, O.M. (2012). Formuvan’ya ta otsinka byudzhetnogo potentsialu mistsevogo byudzhetu [Formation and

assessment of the budget potential of the local budget]. Retrieved from:

http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2012-2-27/article/12KENPLB.pdf [in Ukrainian].

Pedchenko, N.S. Strilets’, V.Yu. (2014). Byudzhetniy potentsial regionu: otsinka ta perspektivy rozvitku [The

budget potential of the region: assessment and development prospects]. Poltava. [in Ukrainian].

Lyuta, O.V. (2014). Byudzhetniy potentsial yak viznachal’niy chinnik finansovogo zabezpechenn’ya rozvitku

regionu [Budget potential as a defining factor for financial provision of the region's development]. Retrieved from:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2584 [in Ukrainian].

Volkovsky, Ye.I. (2014). Byudzhetiy potentsial ta potentsial byudzhetu teritorii: metodichni aspekti [Budget

potential and potential of the territory budget: methodological aspects]. Problemi ekonomiki - Problems of Economics,

, 357-362. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_49. [in Ukrainian].

Melnik, L.M. Duma, V.L. (2015). Sutnist’, priroda ta osoblivosti formuvann’ya byudzhetnogo potentsialu na

regional’nomu rivni [The essence, nature and features of budget capacity building at the regional level]. Biznesinform,

, Retrieved from: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-12_0-pages-276_281.pdf [in

Ukrainian].

Zagorodniy, A.G. Voznyuk, G.L. Smovzhenko, T.S. (2000). Finansoviy slovnik [Financial Dictionary. - 3rd

type. and add]. Kyiv, "Knowledge" [in Ukrainian].

Accounting Chamber of Ukraine (2009). Zvit Rahunkovoyi palati za 2009 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2009] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2010. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16741917/Zvit_2009.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2010). Zvit Rahunkovoyi palati za 2010 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2010] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2011. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16741918/Zvit_2010.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2011). Zvit Rahunkovoyi palati za 2011 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2011] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2012. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16740480/Zvit_2011.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2012). Zvit Rahunkovoyi palati za 2012 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2012] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2013. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2013). Zvit Rahunkovoyi palati za 2013 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2013] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2014. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16744990/Zvit_2013.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2014). Zvit Rahunkovoyi palati za 2014 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2014] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2015. Retrieved from: http:// www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16747166/Zvit_2014.pdf

[in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2015). Zvit Rahunkovoyi palati za 2015 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2015] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2016. Retrieved from: http:// www.acrada.gov.ua/portal.rp.int/doccatalog/document/16748714/Zvit_RP_2015.pdf

[in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2016). Zvit Rahunkovoyi palati za 2016 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2016] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2017. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16751480/Zvit_RP_2016.pdf [in Ukrainian]