НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • М.І. Стегней
  • О.П. Попович

DOI:

https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).25-28

Анотація

Запропоновано науково-методичні підходи до оцінки сталого розвитку підприємництва в
агропродовольчій сфері, різні виміри продовольчої безпеки та особливості її забезпечення через стале
підприємництво. Запропонований алгоритм оцінки передбачає наступі етапи: 1) визначення об’єктів
оцінки (окремих підприємств, видів економічної діяльності у агропродовольчій сфері, галузей, цілісних
продовольчих комплексів країн), критеріальних показників, що найбільш об’єктивно характеризують
особливості економічного розвитку, соціальної політики та їх екологічного впливу на природнє
навколишнє середовище й продовольчу безпеку регіонального чи локального рівня; 2) формування
матриці даних показників досліджуваного та порівнюваного об’єкта у розрізі економічної, соціальної
та екологічної складових; 3) співставлення даних об’єкта порівняння з обраних еталоном за кожним
показником з використанням формули простого нормування; 4) оцінка загального рівня сталого
розвитку об’єкта оцінки за екологічною, економічною та соціальною складовим. Визначення
узагальнюючих показників дає можливість зробити висновки щодо рівня наближеності параметрів
оцінюваного об’єкту обраним критеріям сталого розвитку, співвідношення між ними а також оцінити
додаткові фактори (рівень інноваційності, ефективність використання ресурсів, вплив на забезпечення
продовольчої безпеки тощо).

Ключові слова: підприємництво, сталий розвиток, агропродовольча сфера, науково-методичні підходи,
алгоритм оцінки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1.ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ