Теоретичні основи та принципи використання управління маркетингом на підприємствах

Автор(и)

  • Ярослав Юрійович Агій ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine
  • О.П. Попович
  • І.В. Купрієнко

DOI:

https://doi.org/10.24144/2409-6857.2021.2(58).46-49

Анотація

Проблема. Актуальність проблематики теми дослідження зумовлена ​​проблемами ефективності маркетингового управління на підприємствах.

Мета. Метою дослідження є визначення особливостей маркетинг-менеджменту серед вітчизняних підприємств, і навіть визначення шляхів удосконалення маркетинг-менеджменту на підприємствах.

Методи. На основі використання загальнонаукових та спеціальних методів досліджень, а саме методи теоретичного узагальнення та порівняння, дедукції та індукції, методи причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв'язку, метод систематизації аналізується сутність, функції, форми та етапи управління маркетингом на підприємствах. Визначено та досліджено маркетингове планування як організаційний та управлінський процес у маркетинг-менеджменті

Основні результати дослідження. Запропоновано конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи управління маркетинговим менеджментом на підприємстві. Наукова новизна дослідження полягає у покращенні сегментації споживчого ринку з метою виявлення запитів споживачів. Важливим аспектом відповідно є необхідність удосконалення маркетингового управління сегментами.

Висновки та конкретні пропозиції авторів. Практична значущість полягає в тому, що основні висновки та розробки можуть використовуватись для вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємствах

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ