ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА МІСЦЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

Автор(и)

  • В. О. Ганусич к.е.н, доцент кафедри обліку та аудиту Ужгородського національного університету, Ukraine
  • Я. В. Шеверя к.е.н, доцент кафедри обліку та аудиту Ужгородського національного університету, Ukraine

Ключові слова:

екологічний облік, природні ресурси, навколишнє середовище, стійкий розвиток, система національних рахунків.

Анотація

У статті розглянуто підходи до визначення екологічного обліку вітчизняними вченими та у міжнародній практиці. У вітчизняній науці домінує розуміння цього поняття як обліку процесу природокористування. При цьому ряд вчених не підтримує доцільність застосування терміну "екологічний облік", але погоджується з необхідністю розвитку облікових процедур, націлених на відображення позитивних та негативних змін в оточуючому середовищі, спричинених господарською діяльністю підприємства. У міжнародній практиці екологічний облік розвивається на макро- та мікрорівні. На макрорівні екологічний облік інтегрований у Систему національних рахунків, мікрорівень – це екологічний облік суб’єктів господарювання. Запропоновано
визначення екологічного обліку як системи спостереження, вимірювання і реєстрації процесів взаємодії суб’єкта господарювання з навколишнім середовищем. Дані екологічного обліку частково формуються в рамках фінансового і управлінського обліку та доповнюються переліком своїх специфічних екологічних показників.

Посилання

Zamula, I.V. (2010). Bukhghaltersjkyj oblik ekologhichnoji dijaljnosti u zabezpechenni stijkogho rozvytku ekonomiky [Accounting of ecological activity in ensuring sustainable development of the economy]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Ghrycenko, O.I. (2016). Ekologhichnyj oblik: vyznachennja perspektyv ta osnovnykh zasad uprovadzhennja [Environmental accounting: definition of the prospects and main principles of implementation]. Ekonomika i suspil’stvo –Economy and Society, 2, 678−683 [in Ukrainian].

Lenj, V. S., & Ghlyvenko, V. V. (2003). Klasyfikacija vydiv obliku [Classification of types of accounting]. Ekonomika: problemy teorii i praktyky – Economics: problems of theory and practice, 186, 2, 521-528 [in Ukrainian].

Popovych, I.I. (2010). Slovnyk ekologhichnykh terminiv [Dictionary of environmental terms]. Akreshory: Pysanyj Kaminj [in Ukrainian].

Sakhno, L.A. (2009). Ekologhichnyj oblik i audyt v reformuvanni tradycijnoji systemy obliku na pidpryjemstvi [Environmental accounting and auditing in the reform of the traditional accounting system at the enterprise]. Oblik i finansy APK – Accounting and finance of agroindustrial complex, 1, 89-92 [in Ukrainian].

Kirsanova, T.A., & Kirsanova, E.V., Luk'yanikhin, V.A. (2004). Ekologicheskiy controlling – instrument ekomenedzhmenta [Ecological controlling is an environmental management tool]. Sumy: Kozatskiy Val [in Ukrainian].

Integrated Environmental and Economic Accounting - An Operational Manual (2000). unstats.un.org. Retrieved from:

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_78E.pdf [in English].

Environmental Accounting Guidelines, Ministry of the Environment Government of Japan (2005). www.env.go.jp. Retrieved from: https://www.env.go.jp/en/policy/ssee/eag05.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-18

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ