DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).218-222

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Василь Романович Голик

Анотація


Екологічні аспекти, в тому числі зростаючі екологічні витрати, здійснюють суттєвий вплив на економічну діяльність суб’єкта господарювання і, як наслідок, вони потребують інституціоналізації в рамках системи бухгалтерського обліку в цілому, і управлінського обліку, зокрема, що означає поява і впровадження екологічного обліку. Необхідність розгляду екологічних питань управлінської системи як складової частини облікових процесів суб'єктів господарювання зумовлена відсутністю системності, наявності роз'яснень облікової термінології, комплексної методики екологізації обліку, вимог до розкриття екологічної інформації у звітності. В статті окреслено сучасні проблеми екологічного обліку. Визначено сутність екологічного обліку як систематизації фінансової та нефінансової інформації з метою оптимізації екологічної та економічної діяльності компанії і забезпечення стійкості бізнесу. Здійснено дослідження оцінки типів управління екологічною діяльністю. Виділено чотири типи управління: управління, орієнтоване на виконання державних стандартів, превентивне управління (ефективне управління), стратегічне екологічне управління (екологічна концепція управління), управління сталим розвитком (активне управління). Запропоновано порядок побудови екологічного обліку.

Ключові слова


екологія; бухгалтерський облік; управлінський облік; екологічний облік; управління; інтеграція; превентивне управління; стратегічне екологічне управління; управління сталим розвитком.

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhmed'yarova, M.V., & Baymukhanova, S.B. (2012). Ekologicheski oriyentirovannoye upravleniye predpriyatiyem – glavnyy oriyentatsionnyy printsip perekhoda na model' ustoychivogo razvitiya i povysheniya kachestva zhizni [Ecologically oriented enterprise management as the main orientation principle of the transition to a model of sustainable development and improvement the quality of life]. Vestnik KazNU – Bulletin of KazNU. Retrieved from: https://articlekz.com/article/8419 [in Russian].

Gogoleva, T.N., & Bakhturina, Yu.I. (2015). Ekologicheskiy uchet v sisteme vidov ucheta [Ecological accounting in the system of accounting types]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet – International accounting, 3(345), 2-13 [in Russian].

Gubaydullina, I.N., & Ishmeyeva, A.S. (2015). Ekologicheskiy uchet kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti khozyaystvuyushchego sub’yekta [Ecological accounting as a factor of an economic entity’s security]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 1-1 [in Russian].

Il'icheva, Ye.V. (2009). Sravnitel'naya kharakteristika finansovogo, nalogovogo, upravlencheskogo i ekologicheskogo ucheta [Comparative characteristics of financial, tax, managerial and ecological accounting]. Fundamental'nyye issledovaniya – Fundamental researches, 1, 66–67 [in Russian].

Kirsanova, T.A., & Kirsanova Ye.V., & Luk'yanikhin V.A. (2004). Ekologicheskiy kontrolling – instrument ekomenedzhmenta [Ecological controlling as a managerial tool]. Sumy: Izd-vo «Kozats'kyj val» [in Russian].

Pelinyo, L.M. (2008). Místse ekologíchnogo obliku v suchasnij systemi bukhgalters'kogo obliku ta yogo vazhlyve znachennya v sferi okhoroni dovkillya [A place of ecological accounting in the modern accounting system and its importance in the field of ecological protection]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 18.2, 70–75 [in Ukrainian].

Rubanova, N.N. (2005). Ekologicheskiy uchet na predpriyatiyakh promyshlennosti stroitel'nykh materialov [Ecological accounting at the enterprises of the building materials industry]. Extended abstract of candidate’s thesis. Stavropol [in Russian].

Sayenko, K.S. (2005). Uchet ekologicheskikh zatrat [Accounting of ecological costs]. M.: Finansy i statistika [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій