DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).206-211

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРА

Ніна Сергіївна Шевчук, Анатолій Васильович Коверда

Анотація


Стаття присвячена пошуку підходів щодо удосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємств будівельного сектору економіки, який є одним з найскладніших для кредитування. Досліджено сучасну нормативну базу для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника-юридичної особи, запропоновано доповнити контент аналітичних критеріїв кредитоспроможності кількісними та якісними показниками оцінки соціальної відповідальності бізнесу.

Ключові слова


кредитоспроможність; будівельний сектор економіки; фінансові коефіцієнти; ділова активність; соціальна відповідальність бізнесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Polozhennya pro vyznachennya bankamy Ukrayiny rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivs’kymy operatsiyamy [Regulation on determination by banks of Ukraine of the size of credit risk under active banking operations] (2016, June 30). Ofitsiynyy sayt Natsional’noho banku Ukrayiny – Official site of the National Bank of Ukraine. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya poryadku provedennya otsinky finansovoho stanu potentsiynoho benefitsiara investytsiynoho proektu» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine «On approval of the procedure for assessing the financial condition of a potential beneficiary of an investment project»]. (2016, July 14). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16 [in Ukrainian].

Shevchuk, N.S. (2018). Metodychni aspekty upravlins’koho analizu suchasnykh budivel’nykh pidpryyemstv [Methodical aspects of managerial analysis of modern construction enterprises]. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu – Scientific bulletin of Uzhgorod university, 1(51), 288-291 [in Ukrainian].

Nikul’nykova, T.H. (2013). Analiz finansovoho stanu yak instrument finansovo-hospodars’koho audytu na prykladi pidpryyemstv budivel’noyi haluzi [Analysis of the financial state as an instrument of financial and economic audit on the example of construction industry enterprises]. Visnyk Kryvoriz’koho ekonomichnoho instytutu KNU – Bulletin of the Kryvy Rih Economic Institute of the KNU, 2, 107-110 [in Ukrainian].

Smachylo, V.V., & Balyaba, V.O. (2015). Otsinka sotsial’noyi vidpovidal’nosti budivel’nykh pidpryyemstv [Assessment of social responsibility of construction enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu – Economics: realities of time, 6(22), 162-169 [in Ukrainian].

Hrytsenko, O.S., & Zapyechna, Yu.O., & Borodavko, M.V. (2015). Vplyv na ekonomichnu bezpeku budivel’noho pidpryyemstva rivnya korporatyvnoyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti [Influence on the economic safety of a construction company on the corporate social responsibility level]. Budivel’ne vyrobnytstvo – Construction production, 59, 49-51 [in Ukrainian].

Plakhotnikova, K.V. (2017). Ekonomiko-matematychni metody analizu korporatyvnoyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti budivel’nykh kompaniy Ukrayiny [Economical and mathematical methods of analysis of Ukraine’s corporate construction companies’ social responsibility]. Naukovyy visnyk budivnytstva – Scientific bulletin of construction, 1, 271-274 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій