DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).199-205

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Андрій Валерійович Cоловаров

Анотація


Наголошено на значущості обґрунтованої оцінки боргової стійкості банківського сектору у забезпеченні його боргової безпеки. Висвітлено ступінь дослідження проблематики боргової стійкості в економічній літературі. Охарактеризовано основні підходи до дослідження поняття «боргова стійкість». Наведені погляди дослідників на визначення сутності боргової стійкості. Дано авторське визначення сутності поняття «боргова стійкість банківського сектору». З’ясовані напрями оцінки боргової стійкості банківського сектору. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до оцінювання рівня боргової стійкості банківського сектору. Представлені кількісні й якісні показники, необхідні для здійснення такої оцінки. Розглянуті питання оцінки доступності банківського сектору до фінансових ресурсів, його боргового навантаження та базових зобов’язань. Визначено особливості оцінки збалансованості динаміки боргового навантаження банківського сектору. Виявлені складові оцінки спроможності/неспроможності банківського сектору вчасно і повністю виконувати свої боргові зобов’язання. Зазначено необхідність в оцінці загроз борговій стійкості банківського сектору враховувати всю палітру можливих ризиків, пов’язаних з його борговими відносинами.

Ключові слова


боргова стійкість; боргова безпека; боргове навантаження; ризики; банківський сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Abakumenko, O.V., & Omel'yanenko M.A. (2015). Metodichnі pіdhody do ocіnky borgovoi stіjkostі: mіzhnarodnyy ta vіtchiznyanyy dosvіd [Methodological approaches to the assessment of debt sustainability: international and domestic experience]. Naukovij vіsnyk Polissia – Scientific bulletin of Polesie, 4, 97-104 [in Ukrainian]

Yefimenko, T.І. (Eds.) (2014). Borgova stіjkіst' derzhavnyh fіnansіv [Debt consolidation of public finances]. К.: DNNU «Akad. fіn. upravlіnnya» [in Ukrainian].

Vlasyuk, O.S., & Shemayeva, L.G. (2016). Borgova stіjkіst' yak strategіchnij napryam pіdvishchennya rіvnya fіnansovoi bezpeky [Debt stability as a strategic direction for increasing the level of financial security]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Donec, S.A. (2017). Indikatory dolgovoj nagruzki [Indicators of the debt burden]. Den'gi i kredit – Money and credit, 4, 5-13 [in Ukrainian].

Mitrofanova, A.S. (2017). Borgova stіjkіst' Ukrainy: stan, problemy ta polіtyka [Debt sustainability of Ukraine: state, problems and politics]. Problemi ekonomіky – Problems of the economy, 1, 106-111 [in Ukrainian].

Ribak, S. (2011). Borgova stіjkіst' Ukrainy: kriterії ocіnyuvannya ta osoblyvostі metodologіi [Debt sustainability of Ukraine: criteria of evaluation and methodology peculiarities]. Vіsnyk – Bulletin, 3, 49-57 [in Ukrainian].

Nastavleniya po upravleniyu gosudarstvennym dolgom [Manual on the management of public debt] (2001). Washington: MVF i Vsemirnyj bank [in Russian].

Cvirko, S.E. (2016). Dolgovaya ustojchivost': podhody, metody ocenki, sposoby dostizheniya [Debt sustainability: approaches, methods of evaluation, methods of achievement]. Novaya nauka: problemy i perspektivy – New science: problems and prospects, 3-1, 182-194 [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій