DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).194-198

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ніна Никифорівна Пойда-Носик, Віктор Вікторович Свадеба

Анотація


У статті розглянуто сутність страхового маркетингу та його значення в забезпеченні стабільного функціонування страхової компанії. Зазначено характерні причини відмови впровадження відділу маркетингу страховиками. Визначено основні ознаки, які відрізняють страховий маркетинг від традиційного. Виділено основні сфери використання маркетингу в страховій діяльності. Охарактеризовано роль досягнень страхового маркетингу в розробці плану стратегічних напрямків розвитку страхової компанії в перспективі. Виокремлено страховий маркетинг як пряму причину зростання прибутковості та ринкової вартості страхової компанії.

Ключові слова


страховий маркетинг; страховий продукт; страхові відносини; страховик; страхувальник; страхова компанія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksunina, V. A. (2001). Marketing v otrasliah i sferah deiatelnosti [Marketing in branches and fields of activity]. Moscow: The Center of publishing-bookstore «Marketing» [in Russian].

Govorushko, T. A. (2008). Strakhovi poslugi [Insurance services]. Kyiv: The Center of Educational Literature [in Ukrainian].

Zaruba, O. D. (1998). Strakhova sprava [Insurance business]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Zubetc, A. N. (1998). Strakhovoi marketing [Insurance Marketing]. Moscow: The Publishing house «ANKYL» [in Russian].

Zubetc, A. N. (2001). Marketingovie issledovaniia strakhovogo rinka [Marketing researches of the insurance market]. Moscow: The Center of Economics and Marketing [in Russian].

Utkina, E.A. (1998). Spravochnik po strakhovomu biznesu [Insurance business handbook]. Moscow: Association of authors and publishers «TANDEM» [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій