DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).186-193

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРИРІВНЕВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Світлана Василівна Похилько, Олександр Васильович Зайцев, Вікторія Сергіївна Миргородська

Анотація


У статті розглянуто питання ефективності функціонування трирівневої структури у забезпеченні стабільності пенсійної системи і адекватності пенсійних виплат у довгостроковій перспективі. Узагальнено класифікацію показників оцінки адекватності і стабільності пенсійної системи, які дозволяють розрахувати достатні для задоволення потреб громадян похилого віку пенсійні виплати. Проаналізовано стійкість пенсійних систем та фактори впливу на неї. Досліджено можливість використання коефіцієнта заміщення пенсією втраченого заробітку для розрахунку адекватного розміру пенсії.

Ключові слова


пенсійна система; адекватність; стабільність; коефіцієнт заміщення; пенсійні виплати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Roik, V. D. (2013). Sotsialnaya politika sovremennoy Rossii [The social policy of modern Russia]. Konturyi globalnyih transformatsiy: politika, ekonomika, pravo, 2 (28), 6-31. Retrived from: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-politika-sovremennoy-rossii [in Russian].

Zahoryeyeva, O.Yu. (2010). Deyaki aspekty balansuvannya dokhodiv ta vytrat pensiynoho fondu [Some aspects of balancing income and expenditure of the pension fund]. Ekonomichni nauky: Oblik i finansy, 7 (25), 488-494. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7%281%29__63 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrived from: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Population on 1 January by age and sex. Retrived from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan〈=en [in English].

European Union pension systems: Adequate and sustainable? (2015). Retrived from: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI [in English].

Khit', L. V. (2011). Kompleksnaya otsenka effektivnosti pensionnoy sistemy kak prioritetnoye napravleniye sotsial'no-ekonomicheskoy politiki Rossii [Integrated assessment of the efficiency of the pension system as a priority area of socio-economic policy in Russia]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 2. Retrived from: http://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-otsenka-effektivnosti-pensionnoy-sistemy-kak-prioritetnoe-napravlenie-sotsialno-ekonomicheskoy-politiki-rossii [in English].

Pension Sustainability Index – Allianz (2016). Retrived from: https://fiapinternacional.org/en/2016-pension-sustainability-index-allianz-september-2016/ [in English].

Holzmann, R. & Hinz, R. (2005). An International Perspective on Pension Systems and Reform. Retrived from: https://doi.org/10.1596/0-8213-6040-X [in English].

Solov'yev, A.K. (2014). Koeffitsiyent zameshcheniya trudovoy pensii: konflikt makroekonomicheskikh i sotsial'nykh tseley. [Replacement rate of the retirement pension: the conflict of macroeconomic and social objectives]. ENSR, 3 (66). Retrived from: http://cyberleninka.ru/article/n/koeffitsient-zamescheniya-trudovoy-pensii-konflikt-makroekonomicheskih-i-sotsialnyh-tseley [in Russian].

Net pension replacement rates. Retrived from: https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm [in English].

Filipchuk, P.V. (2010). Systemy pensiynoho zabezpechennya: ohlyad svitovoho dosvidu. [Pension systems: A review of world experience]. Natsional’na akademiya derzhavnoho upravlinnya pry prezydentovi Ukrayiny. Retrived from: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Filipchuk.pdf [in Ukranian].

Korotka kharakterystyka pensiynoyi systemy v Ukrayini. [Brief description of the pension system in Ukraine]. Retrived from: http://ckpfu.gov.ua/?p=1228 [in Ukranian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій