DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).178-185

ДО ПИТАННЯ НАУКОВО-ВИДОВОГО ПОДАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. М. Момот

Анотація


Стаття присвячена систематизації сучасних поглядів на класифікаційне висвітлення складових банківського капіталу, виділені найбільш поширені структурні компоненти за такими критеріями: форма інвестування, форма власності, резидентність, джерельна база формування капіталу, характер використання, місце мобілізації, можливість прогнозування, термін знаходження та характер використання у банківській діяльності. Науковий аналіз дозволив більш глибоко розкрив специфіку формування різних видів банківського капіталу підхід, за яким розмежовують власний, залучений та позичений капітали. Доведено, що компонентами доступного капіталу банку виступає наявність надлишкового капіталу.

Ключові слова


банківський капітал; форми капіталу; власний капітал; залучений капітал; позичений капітал; основний капітал; додатковий капітал; регулятивний капітал; економічний банківський капітал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseienko, M.D. (2002). Kapital banku: pytannia teorii i praktyky [Bank's capital: issues of theory and practice]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Vovchak, O.D. & Rushchyshyn, N.M. & Andreikiv, T.Ya. (2008). Kredyt i bankivska sprava [Credit and banking]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Katranzhy, L.L. (2015) Finansovyi mekhanizm formuvannia bankivskoho kapitalu [Financial mechanism of bank capital formation] (PhD Thesis). Krasnoarmiisk [in Ukrainian].

Kirieiev, O.I. Zhak O.P. (2004). Rol inozemnoho kapitalu u rozvytku mizhbankivskoi konkurentsii v Ukraini [The role of foreign capital in the development of interbank competition in Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 9, 78–84 [in Ukrainian].

Kovalenko, V.V. & Cherkashyna, K.F. (2010). Kapitalizatsiia bankiv: metody otsiniuvannia ta napriamky pidvyshchennia [Capitalization of banks: methods of evaluation and direction of improvement]. Sumy: DVNZ “UABS NBU” [in Ukrainian].

Kostiuk O. & Kostiuk O. (2014). Inozemnyi kapital u bankivskomu sektori Ukrainy v konteksti transformatsii modeli biznesu yevropeiskykh bankiv [Foreign capital in the banking sector of Ukraine in the context of transforming the model of business of European banks]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 6, 28-35 [in Ukrainian].

Krupka, M.I. & Andrushchak, & Ye.M. Paitra, N.H. (2009). Bankivski operatsii [Bank operations]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Kulish, H.P. & Kirsenko, Yu.V. (2017). Mekhanizm formuvannia kapitalu banku v suchasnykh umovakh [The mechanism of capital formation of the bank in modern conditions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 17, 674-675 [in Ukrainian].

Bova, N.V. (2015). Osoblyvosti formuvannia resursnoi bazy bankiv v Ukraini [Features of the formation of the resource base of banks in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 5. – Retrived from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4060 [in Ukrainian].

Benke, R.L. & Holt, R.N. (1993). Polnyj cikl finansovogo ucheta [Full cycle of financial accounting]. Moskva: AO «Viktori» [in Russian].

Voronova, N.S. & Miroshnichenko, O.S. (2013). Podhody k strukturirovaniju ponjatijnogo apparata teorii bankovskogo kapitala [Approaches to the structuring of the conceptual apparatus of the theory of bank capital]. Bankovskoe delo – Banking, 34(562), 9-19 [in Russian].

Damari, R. (1993). Finansy i predprinimatel'stvo: Finansovye instrumenty, ispol'zuemye zapadnymi firmami dlja rosta i razvitija organizacii [Finance and Entrepreneurship: Financial Instruments Used by Western Firms for Growth and Development of an Organization]. Jaroslavl': PK "Periodika"; Nizhnij Novgorod: Elen' [in Russian].

Korobova, G.G. (Eds.) (2006). Bankovskoe delo [Banking]. Moskva: Jekonomist [in Russian].

Lavrushin, O.I. (Eds.). (2010). Bankovskij menedzhment [Banking Management]. Moskva: KNORUS [in Russian].

Gardner, M.J. & Mills, D.L. & Cooperman E.S. (2000). Managing financial institutions: An asset/liability approach. London: Dryden Press [in English].

Vorst, J. & Reventlou, P. (1994). Jekonomika firmy [Economy of the company]. Moskva: Vysshaja shkola [in Russian].

Sinki, Dzh. (2007). Finansovyj menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovyh uslug [Financial management in a commercial bank and in the financial services industry]. Moskva: Al'pina Biznes Buks [in Russian].

Klasyfikatsiia form vlasnosti: Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy [Classification of ownership forms: State Classifier of Ukraine]. Retrived from: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/FIN443.html [in Ukrainian].

Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy [On Banks and Banking: The Law of Ukraine]. Retrived from: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2121-14 [in Ukrainian].

Sviridov, O.Ju. (2004). Den'gi, kredit, banki [Money, credit, banks]. Moskva: IKC «MarT» [in Russian].

Kovalev, V.V. (1995). Finansovyj analiz: Upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchetnosti [Financial Analysis: Capital Management. Choice of investments. Reporting analysis]. Moskva: Finansy i statistika [in Russian].

Stelmakh, V.S. (Eds.). (2001). Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy [Encyclopedia of banking in Ukraine]. Kyiv: Molod, In Yure [in Ukrainian].

Zharkovskaja, E.P. (2006). Bankovskoe delo [Banking]. Moskva: Omega-L [in Russian].

Larionova, I.V. (2003). Upravlenie aktivami i passivami v kommercheskom banke [Asset and Liability Management in a Commercial Bank]. Moskva: Konsaltbankir [in Russian].

Rouz, P.S. (1995). Bankovskij menedzhment [Banking Management]. Moskva: Delo Ltd. [in Russian].

Frost, S. (2006). Nastol'naja kniga bankovskogo analitika: den'gi, riski i professional'nye priemy [The bench book of the banking analyst: money, risks and professional methods]. Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buk [in Russian].

Maslenchenkov, Ju.S. (2003). Finansovyj menedzhment banka [Financial management of the bank]. Moskva: JuNITI-DANA [in Russian].

Range of practices and issues in economic capital frameworks: Basel Committee on Banking Supervision. Retrived from: https://www.bis.org/publ/ bcbs152.pdf [in English].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій