DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).166-170

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Ольга Ігорівна Заславська

Анотація


У статті розглянуто проблеми впровадження банківських інновацій як фактора забезпечення ефективності депозитної політики банку. Визначено основні питання формування інноваційної стратегії та маркетингової політики банків. Здійснено аналіз депозитного портфеля ПАТ «Державний ощадний банк України», акцентовано увагу на питаннях впровадження інновацій у діяльність банку. Визначено шляхи удосконалення депозитної політики вітчизняних банків щодо цільових ринків та клієнтів, обсягів і структури депозитної бази, форм та пріоритетів депозитної діяльності.

Ключові слова


депозитна політика; інноваційна стратегія; маркетинг депозитних послуг; інформаційні технології; банківські інновації; онлайн-банкінг; Інтернет-банкінг; мобільний банкінг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kotelevs’ka, Yu. V. (2013). Suchasni pidkhody do formuvannya marketynhovoyi stratehiyi rozvytku bankivs’koyi systemy Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi ta yevrointehratsiyi [Modern approaches to the formation of a marketing strategy for the development of the banking system of Ukraine in the conditions of globalization and European integration]. Visnyk UBS NBU – Bulletin of the UB NBU, 2, 152–156, [in Ukrainian].

Marych, M. H. (2016). Innovatsiyni stratehiyi rozvytku bankiv [Innovative bank development strategies]. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Ekonomika – Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics, 5, 182–186, [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt PAT « Derzhavnyy oshchadnyy bank Ukrayiny» [Official site of PJSC «State Savings Bank of Ukraine»]. www.oschadbank.ua. Retrieved from: http://www. oschadbank.ua [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku derzhavnykh bankiv [Strategy of state banks development]. www.minfin.gov.ua. Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua [in Ukrainian].

Chyzh N. M. (2012). Bankivs’ki innovatsiyi: problemy ta perspektyvy [Banking innovations: problems and prospects]. Ekonomichni nauky. Seriya: Oblik i finansy – Economic sciences. Series: Accounting and Finance, 9 (4), 403–411 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій