DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).157-165

ЕВОЛЮЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Роберт Йосипович Бачо, Габор Федорович Потокі

Анотація


В статті розглянуто розвиток ринків небанківських фінансових послуг України в ретроспективі основний акцент роблячи на інтеграйційному аспекті такого розвитку. Автором виділено чотири етапи розвитку досліджуваних ринків враховуючи активність держави на регулювання процесів на ринках: нерегульованості, початковий етап перманентної урегульованості, турбулентного впливу в умовах глобалізації та новітній етап в умовах євроінтеграції. В роботі зроблено висновок про формування докорінної трансформації структури управління та рівня впливу Нацкомфінпослуг та посилення державно-приватного партнерства на ринках.

Ключові слова


небанківські фінансові установи; ринки небанківських фінансових послуг; Нацкомфінпослуг; державне регулювання; європейська інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovskij, O.I. (2014). Filosofiia bezpeky: Bezpeka finansovykh instytutiv [Philosophy of security: safety of financial institutions ](Vol.2). Kiyv: UBS NBU [in Ukrainian].

Bacho, R.I. (2016). Rynky nebankivskykh finansovykh posluh: rehuliuvannia rozvytku (instytutsiini ta analitychni aspekty) [Non-Banking Financial Services Markets: Regulatory Development (Institutional and Analytical Aspects)]. Uzhgorod: Rik-U [in Ukrainian].

Bacho, R.I. & Poyda-Nosyk, N.N. (2010). Strakhove pidpryiemnytstvo rehionu: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Insurance business of the region: the current state and prospects of development]. Uzhgorod: Mystetska Liniia. [in Ukrainian].

Bondarenko, Je.P. (2011). Mekhanizm rehuliuvannia rynku finansovykh posluh Ukrainy [Mechanism of regulation of the Ukrainian financial services market]. Candidate thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Dadashev, B.A. & Hricenko, O.I. (2011). Kredytni spilky v Ukraini [Credit unions in ukraine]. Sumy: SHEI “UABS NBU” [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh» №2664-III vid 12.07.2001 р. [The Law of Ukraine «On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets» from July 12 2001, №2664-III]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 [in Ukrainian].

Kozmenko, O.V. (2006). Strakhuvannia i strakhovyi rynok: terminolohiia, zakonodavstvo i dynamika rozvytku [Insurance and insurance market: terminology, legislation and the dynamics of development]. Sumy: Dilovi perspektyvy [in Ukrainian].

Levchenko, V.P. (2013). Rozvytok rynku nebankivskyh finansovyh posluh [Development of non-banking financial services market ]. Kyiv: CUL [in Ukrainian].

Naumenkova, S.V. & Vischenko, S.V. (2010). Rynok finansovykh posluh [Financial services market]. Kiyv: Znannia [in Ukrainian].

Poyda-Nosyk, N.N., Bacho, R.Y., Tymchak, М.V. Rehuliuvannia ta bezpeka rozvytku strakhovoho pidpryiemnytstva v rehioni [Regulation and safety of the insurance business in the region]. Uzhgorod: Mystetska Liniia [in Ukrainian].

Plysa, Z.P. (2010). Model derzhavnoho rehuliuvannia strakhovoho rynku v Ukraini [Model of state regulation of the insurance market in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 20, 209-215 [in Ukrainian].

Postanova Pravlinnia NBU «Pro Polozhennia pro pohodzhennia Statutu kredytnykh spilok z pytan kredytuvannia ta rozrakhunkiv i nadannia pozychok kredytnymy spilkamy» № 25 vid 07.02.1994 [Resolution of the Board of the NBU «On the Regulations on the Adoption of the Charter of Credit Unions on Issues of Crediting and Settlement and Granting by Credit Unions» №25, from 02.07.1994] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0041500-94 [in Ukrainian].

Rezoliutsiia profesiinykh obiednan nebankivskykh finansovykh ustanov pro nedoviru Holovi Derzhfinposluh V.O. Volzi [Resolution of professional associations of non-bank financial institutions about distrust of the Chairman of the Financial Services Commission V.O. Volga] Резолюція професійних об’єднань небанківських фінансових установ про недовіру Голові Держфінпослуг В.О. Волзі. (n.d.). ukrcu.kiev.ua. Retrieved from: ww.ukrcu.kiev.ua/main/ docs/20101123.doc [in Ukrainian].

Pukala, R. & Vnukova, N. М. (Eds.). (2016). Reformuvannia rynkiv finansovykh posluh v umovakh intehratsii do yevropeiskoho finansovoho prostoru [Reforming of financial services markets in terms of integration to the European financial area]. Kharkiv: Exclusive. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Natskomfinposluh «Pro zatverdzhennia Stratehii reformuvannia derzhavnoho rehuliuvannia rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh na 2015-2020 roky» №499 vid 19.03.2015 [The Resolution of the National Financial Services Commission «On Approval of the Strategy for Reforming the State Regulation of Non-Bank Financial Services Markets for 2015-2020» №499, from March 19, 2015]. (n.d.). search.ligazakon.ua. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/FN009514.html [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy (materialy Koordynatsiinoi rady z pytan polityky finansovoho sektoru pry Kabineti Ministriv Ukrainy) [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine (materials of the Coordination Council on financial sector policy under the Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Кiyv: SE «Publishing house «Kozaky» (2005) [in Ukrainian].

Shkolnyk, O.I. (2008). Finansovyi rynok: suchasnyi stan i stratehiia rozvytku [Financial market: current state and strategy of development]. Sumy: Mrija [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій