DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).130-137

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КЛАСТЕРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КЛАСТЕРНОЇ КООПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Андрій Ігорович Партола

Анотація


У статті представлено розробку основних функціональних напрямів формування та розвитку спеціалізованої кластерної організації. Акцентовано увагу на підходах до розробки програм кластерного розвитку та організації й реалізації спільних кластерних проектів. На основі узагальнення європейського кластерного досвіду виділено чотири можливих типи спільних кластерних проектів: інноваційний, освітній, інфраструктурний та інформаційно-комунікаційний. Представлено коротку характеристику кожного з них, його цілі та можливі результати.

Ключові слова


кластер; спеціалізована кластерна організація; спільний кластерний проект; кластерна програма; кластерна кооперація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Solvell O. (2003). The Cluster Initiative Greenbook. Competitiveness Institute, VINNOVA [in English].

Lindqvist G., & Ketels Ch., & Sоlvell О. (2013). The Cluster Initiative Greenbook 2.0. Stockholm: Ivory Tower Publishers. Retrieved from: http://www.clusterportal-bw.de/service/publikationen/cluster-cluster-initiativen-undnetzwerke/publikation/Publikationen/download/dokument/the-cluster-initiative-greenbook-20 [in English].

Porter M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: McMillan Press [in English].

Enright M. J. (2000). Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong [in English].

Voynarenko, M. P. (2009). Klastery v instytutsiyniy ekonomitsi [Clusters in the institutional economy]. Khmelnytskyy: KhNU, TOV «Triada-M» [in Ukrainian].

Palyvoda, O. M. (2017). Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom promyslovosti v krayinakh Yevropeyskoho Soyuzu na osnovi formuvannya klasternoyi infrastruktury [Management of industry innovation development in the European Union countries on the cluster infrastructure formation basis]. Naukovyy visnyk Polissya – Scientific Bulletin of Polissia, 1 (9), p. 1, 185-191 [in Ukrainian].

Palyvoda, O. M. ( 2016). Pidkhody do formuvannya klasternoyi infrastruktury v krayinakh Yevropeyskoho Soyuzu [Approaches to the formation of cluster infrastructure in the European Union countries]. Vodnyy transport – Water transport, 2, 109-114 [in Ukrainian].

Palyvoda, E. M. (2015). Metodycheskye podkhody k ydentyfykatsyy klasterov promyshlennykh predpryyatyy v ekonomyke Ukrainy [Methodical approaches to the identification of industrial enterprises clusters in Ukraine’s economy]. Nauchnyy zhurnal «Ekonomika Ukrainy» – Scientific journal «Economics of Ukraine», 11 (640), 45-55 [in Russian].

Abashkyn, V. (n.d.). Instrumenty razvitiya promyshlennykh klasterov: alhoritm sozdaniya, trebovaniya, mery podderzhki [Instruments for industrial clusters development: algorithm of creation, requirements, measures of support]. Retrieved from: https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/215745195 [in Russian].

European Cluster Trend Report (2015). European Commission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/european-cluster-trend-report_en [in English].

Summary Report – Cluster Internationalisation and Global Mega Trend (2015). European Commission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents / 10689 / attachments /1/translation [in English].

Gornova, L. A. (2016). Kompleksnoye predostavleniye transportno-logisticheskikh uslug v aspekte integratsii transporta v mezhdunarodnoye prostranstvo [Complex provision of transport and logistics services in aspect of transport integration in the international space]. Internet-zhurnal «Naukovedeniye» – Internet-journal «Science», Vol. 8, 3. Retrieved from: http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN316.pdf [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій