DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).119-123

СУБЄКТНО-ОБЄКТНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Наталія Юріївна Кубіній, Мирослав Юрійович Бабяк, Андрій Васильович Косовілка

Анотація


Трудовий потенціал в сучасному його розумінні – це конгломерат здібностей виконувати завдання певного рівня складності; при цьому здібності є якостями, що постійно змінює свій зміст та форму прояву. Система управління трудовими ресурсами є механізмом суб'єктно-об'єктних відносин. Суб’єктно-об’єктні відносини – це відносини між власниками, менеджментом та іншим персоналом стосовно їх місця та функцій у виробничому процесі. В умовах розвитку економіки знань та підвищення ролі трудового потенціалу у виконанні стратегічних завдань персонал набуває функцій суб’єкта, необхідність врахування яких змінює конфігурацію системи управління трудовим потенціалом.

Ключові слова


трудовий потенціал; управління; суб’єкт управління; об’єкт управління; відносини; система; ефективність управління трудовим потенціалом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Altman, Y., Kubyniy N. (2016) Vydy doveryia y ykh otsenka [Kinds of Trust and Their Evaluation], Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Universytetu. Seriia: Ekonomika; zbirnyk naukovykh prats.,Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU "Hoverla", Vyp. 2 (48),P. 148–152. [in Russian].

Esynova N.Y. (2003). Ekonomyka truda y sotsyalno-trudovye otnoshenyia: Ucheb. Posobye [Labour Economic in Social-Labour Conditions], Kondor, 464 p. [in Russian].

Kalinesku T., Romanovska Yu., S.F. Bolshenko S., O.V. Maslosh O. ta in. (2007). Formuvannia ta otsiniuvannia potentsialu pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. [Formation and Evaluation of Potential of Enterprise]. Luhansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia. [in Ukranian].

Kubiniy N. Yu. (2013). Vytoky stratehichnoho upravlinnia: istorychnyi rakurs innovatsiinoho kontentu stratehii Oleksandra Makedonskoho/ [Origins of strategic management: the historical perspective of the innovative content of the strategy of Alexander of Macedon]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky.,1, P. 350–355. [in Ukranian].

Kustovska O. V. (2005) Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen : Kurs lektsii. [Methodology of System Approach and Researches], Ekon. dumka. [in Ukranian].

Makarova Y. K. (2002). Upravlenye personalom [ Personal Management]. M., Yurysprudentsyia. [in Rassian].

Mykhailenko H. V. (2011). Suchasnyi zmist poniattia "subiektno-obiektni vidnosyny" u systemi derzhavnoho upravlinnia. [Contemporary meaning of the concept of "subject-object relations" in the system of public administration]. Derzhavne budivnytstvo. № 2. , URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_9 [in Ukranian].

Osnovnye razlychyia mezhdu subektom y obektom yssledovanyia. [Main differences of subject and object]. URL: http://vchemraznica.ru/osnovnye-razlichiya-mezhdu-subektom-i-obektom-issledovaniya/. [in Russian].

Serzhanov V., Kubyniy N., Mynkovych V. (2018). Doverye kak upravlencheskyi mekhanyzm podhotovky konkurentosposobnykh spetsyalystov. [Trust as a mechanism of competitive specialists education]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika; zbirnyk naukovykh prats.Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU "Hoverla". Vyp. 1 (51). P. 53–58. [in Russian].

Shulska L., Laushkin O. (2014). Problemy i perspektyvy formuvannia novoi iakosti trudovoho potentsialu. [Problems and perspectives of formation of new quality of labor potential]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. № 1 (17) , P.13–18. [in Ukranian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій