DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).115-118

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТАНУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Оксана Михайлівна Дюк

Анотація


Проведено аналіз основних методів оцінки стану корпоративної культури на підприємстві. Аналіз показав, що на сьогоднішній день не існує єдиного підходу до оцінки стану корпоративної культури на підприємстві. Було запропоновано власний підхід, який включає систему показників, які розподілені на декілька складових: соціально-економічна сфера, інтелектуально-інноваційна сфера; внутрішньополітична сфера; сфера особистості. Такий розподіл дозволить максимально чітко встановити реальний стан корпоративної культури на підприємстві.

Ключові слова


корпоративна культура; підприємство; оцінка стану корпоративної культури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnautova Yu.E. (2008) Srednevekovye istoki sovremennoj korporativnoj kultury [Medieval origins of modern corporate culture] /Menedzhment v Rossii i za rubezhom [in Russian].

Pul M., M. Uorner (2002) Pravlenie chelovecheskimi resursami [Human Resource Management] /spb. : Piter, [in Russian].

Fey C.F., Denison D.R. (1998) Organizational Culture and Effectiveness: the Case of Foreign Firms of Russia. Working Paper Number 179.

Fayol Henri. (1916) Administration Industrielle et Générale

Hofstede Geert Culture's Consequencer: International Differences in Work Related Volues (1980). London: Sage Publications

Meskon M. Albert M., Xedouri F. (1997) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management] / Moskva : Izdatelstvo "Delo", [in Russian].

Belyak T.O. (2016) Akty`vizaciya vply`vu korporaty`vnoyi kul`tury` na rozvy`tok social`no-trudovy`x vidnosy`n [Activation of the influence of corporate culture on the development of social and labor relations]. Candidate’s thesis. Kirovograd [in Ukrainian]

Ovcharenko M.I. (2014) Organizacijno-ekonomichni zasady` upravlinnya rozvy`tkom korporaty`vnoyi kul`tury` promy`slovy`x pidpry`yemstv [Organizational and economic principles of management of the development of the corporate culture of industrial enterprises]. Candidate’s thesis. Sumy [in Ukrainian].

Maksimenko A. A. (2003) Organizacionnaya kultura : sistemnopsixologicheskie opisaniya : uchebnoe posobie [Organizational culture: system-psychological descriptions: Textbook] /Kostroma: kgu, [in Russian].

Zherixov E.S. (2005) Korporativnaya kultura kak faktor socialnoj adaptacii lichnosti [Corporate Culture as a Factor of Social Adaptation of the Personality]: avtoref. . dis. kand. filos. nauk. m., [in Russian].

Zhuravleva E. A. (2010) Korporativnaya kultura kak faktor povysheniya efektivnostі deyatelnosti predpriyatiya [Corporate culture as a factor in increasing the efficiency of the enterprise]: dis. na soiskanie uchenoj stepeni k.e.n. specialnost 08.00.05. – Moskva, [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій