DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).107-114

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Тетяна Павлівна Гудзь

Анотація


У статті представлене теоретичне обґрунтування механізму управління фінансовою рівновагою підприємства та результати його практичного застосування на прикладі виробника галузі харчової промисловості. Визначена структура механізму управління фінансовою рівновагою підприємства та охарактеризовані його елементи: суб’єкт, об’єкт, мета, завдання, принципи, методи, інструменти, важелі, системи забезпечення та критерії оцінки. Доведена практична придатність застосування механізму управління фінансовою рівновагою підприємства для удосконалення фінансового менеджменту та забезпечення сталого розвитку його діяльності.

Ключові слова


фінансова рівновага; стійкість; стабільність; механізм управління; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Blank, I. A. (2004). Financial strategy of the enterprise [Finansovaya strategiya predpriyatiya], Elga, Nika-Tcentr, Kiev, 720 s. [in Russian].

Belolipetskiy, V. G. (2002). Financial equilibrium in the conditions of the market transformation of the Russian economy: Doctor’s thesis [Finansovoe ravnovesie v usloviyakh rynochnoy trnsformatsii ekonomiki Rossii: dis. … dokt. econ. nauk], Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M. V. Lomonosova, Moskva, 563 s. [in Russian].

Grachev, A. V. (2010) Financial sustainability of an enterprise: criteria and methods of evaluation in a market economy [Finansovaya ustoychivost predpriyatiya: kriterii i metody otsenki v rynochnoy ekonomike], Delo i servis, Moskva, 400 s. [in Russian].

Kostyrko, L. A. (2008). Diagnostics of the potential of financial and economic stability of the enterprise [Diahnostyka potentsialu finansovo-ekonomichnoi stiykosti pidpryemstva], Faktor, Kharkiv, 336 s. [in Ukrainian].

Skaliuk, R. (2013). Management of financial equilibrium of industrial enterprises [Upravlinnia finansovoiu rivnovahoiu promyslovykh pidpryiemstv], Bulletin of the Ternopil National University of Economics, No 4, s. 37-43 [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2000). Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises [Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv], KNEU, Kyiv, 412 s. [in Ukrainian].

Unkovskaya, T. E. (1997). Financial equilibrium of an enterprise [Finansovoye ravnovesiye predpriyatiya], Geneza, Kiev, 238 s. [in Russian].

Financial reporting of PJSC «Dominik» for 2012-2017 [Finansova zvitnist PrAT «Dominik» za 2012-2017 rr.], available at: http://www.smida.gov.ua/ [in Ukrainian].

Bisin, A., Gottardi, P., & Ruta, G. (2014). Equilibrium corporate finance and intermediation. Cambridge. National bureau of economic research. 45 p.

Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., & Xie. H. (2010). Institutional investors, financial health, and equity valuation. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 17: 151–173.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій