DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).102-106

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Лариса Миколаївна Варава, Андрій Анатолійович Варава

Анотація


У статті розглянуто умови оптимізації упровадження комплексного інноваційно-інвестиційного проекту, що розрахований на довгостроковий період і має у своєму складі ряд субпроектів. З даною метою для умов залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств України визначено ряд інноваційних напрямів розвитку. Розроблено алгоритм дій щодо формування стратегічного комплексного інноваційно-інвестиційного проекту, оцінювання ефективності варіантів послідовності реалізації отриманого набору субпроектів і визначення оптимального варіанту. Оптимізацію послідовності упровадження комплексного проекту виконано за допомогою економіко-математичних методів.

Ключові слова


стратегічний інноваційно-інвестиційний проект; субпроекти; критерії оцінки ефективності; оцінка ризику проекту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Birman, H. & Shmidt, S.(1997). Jekonomycheskij analiz investicionnyh proektov [Economic analysis of investment projects]. Moskva: Banki i birzhi, JuNYTY[ in Russian].

Boyarynova, K.O. (2015). Aktualizatsiia ta peredumovy otsinyiuvannia innovatsiynoi adaptyvnosti pidpryiemstva [Actualization and preconditions of enterprise's innovative adaptability estimation]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of the economy, 1, 138-144 [in Ukrainian].

Valdajcev, S.V. (2001). Antikrizisnoe upravlenie na osnove innovacij [Anti-crisis management based on innovation]. Sankt-Peterburg: isdatel’stvo S-Pb Universiteta [in Russian].

Voronkova, A.Je. & Kuz’menko, L.M. (2003). Investicionnoe obespechenie innovacionnyh proektov [Investment support of innovation projects]. Visnyk Akademii ekonomichnykh nauk Ukarainy – Bulletin of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, 1, 49 – 53 [in Russian].

Goiko, A.F. (1999) Metody otsinky efektyvnosti investitsii ta priorytetni napriamy yikh realizatsii [Methods of assessing the efficiency of investments and priority directions of their implementation]. Kyiv: VIRA – R [in Ukrainian].

Kolodiziev, O.M. (2013) Formuvannia bahatorivnevoi systemy pokaznykiv finansuvannia innovatsiinoi diialnosti [Formation of multilevel system of indices on innovative activity financing]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 8, 32 – 44 [in Ukrainian].

Krylov, Je.I., Vlasova, V.M. & Peshkova, G. Yu. (2011). Metodolohicheskie voprosy upravleniya processami realizacii innovacionno-investicionnyh proektov [Methodological issues of managing the implementation of innovative investment projects]. Sankt-Peterburg: GUAP – U [in Russian].

Nyzhnyk, V.M. (2015) Mekhanizm stymuliuvannia innovatsiinoi spromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism of enhancing the innovative capacity of industrial enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economy, 1, 173 – 177 [in Ukrainian].

Nykyforov, A.Ye. (2015) Ryzyky innovatsiino-investytsiinoi diialnosti ta yikh rol u rozvytku ekonomiky [Risks in innovative investment activity and their role in economic development]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 8, 45 – 52 [in Ukrainian].

Pokropyvnyi, S.F. & Novak, A.P. (1997) Efektyvnist innovatsiino-investytsiinoi diialnosti [Efficiency of innovation and investment activity]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Chukhrai, N.I. & Lisovska, L.S. (2013). Formuvannia spozhyvchoi korysnosti innovatsii [Formation of innovation's consumer utility]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 11, 27 – 34 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій