DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).97-101

СТРАТЕГІЧНІ ФАКТОРИ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІСТРАТЕГІЧНІ ФАКТОРИ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Василь Петрович Мікловда, Василь Васильович Ластівка, Даніел Юрійович Ціпле, Тетяна В’ячеславівна Кадар

Анотація


В статті доведено, що розвиток підприємницької активності базується на дії та взаємодії двох груп факторів, які в залежності від місця їх застосування поділяються на внутрішні та зовнішні. Стратегічне управління розглядаємо як внутрішній чинник, виникнення якого й організація функціонування здійснюється в межах бізнесу при спрямованості як на внутрішній потенціал, так й на зовнішні оточення. Другим системним фактором розвитку бізнесу виділено маркетинг, сферою імплементації якого є навколишнє оточення. Маркетинг як фактор конкурентоспроможності в даному контексті представляє собою системний підхід до взаємодії внутрішніх можливостей бізнесу з його зовнішнім потенціалом, гармонічність та ефективність якої заперечується стратегічним управлінням. Маркетинг та стратегічне управління – це діалог внутрішнього та зовнішнього середовища підприємницької структури з приводу формування довгострокових конкурентних переваг. Для активізація системних факторів рекомендовано: вдосконалити інституційну базу підприємництва, сформувати в країні стратегію підготовки управлінських кадрів.

Ключові слова


стратегічне управління; підприємництва діяльність; маркетинг; конкуренто-спроможність; система; розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aaker, D. A., McLoughlin, D. (2010). Strategic Market Management. Global Perspectives. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.2.

David A Reid, Richard E Plank, J David Lichtenthal. (2003) Fundamentals of Business Marketing Research.

Dillerup, R., Stoi, R. (2006). Unternehmensführung. München: Vahlen.

Godfrey, R., Strategic Management: A Critical Introduction [E-book edition], Oxon, Routledge, 2016.

Hague,P.N., Hague, N. and Morgan, C-A. (2013) Market Research in Practice: How to Get Greater Insight From Your Market, London, Kogan-Page. pp 19-25.

Lopes Quinones. Principles of Marketing. Retrieved from URL: https://www.slideshare.net/JohemieLopezQuinones/principles-of-marketing-for-grade-12-students-778972487.

Latynin К. (2017). Advantages and Problems of Strategic Management in Ukraine. Strategichny`j rozvy`tok organizaciyi, mist ta regioniv: zbirny`k materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. UzhNU.

Lesonsky R. 4 MARKET FACTORS YOU SHOULD MONITOR FOR BUSINESS SUCCESS. – Retrieved from URL: HTTPS: //WWW.AMERICANEXPRESS.COM/US/SMALL-BUSINESS/OPENFORUM/ARTICLES/MONITOR-MARKET-FACTORS-BUSINESS-SUCCESS/

Mihran Kalaydjian. Critical Success Factors of a Business Development Project. Retrieved from URL: https://www.linkedin.com/pulse/critical-success-factors-business-development-project-kalaydjian/

Spencer D. Marketing strategy principles revealed. Retrieved from URL: https:/ /www.slideshare.net/angelntowle/marketing-strategy-principles-revealed

West, D., Ford, J. and Ibrahim, E. (2010). Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage. Oxford, Oxford University Press, p. 22

Viktoriia Hotra (2015) Analiz zarybizhnoho dosvidy zabespechennya inovaciinoho rozvytky ekonomyky. [The Analysis of the international experience of the innovative development of economy]. PROBLEMY` I PERSPEKTY`VY` EKONOMIKY` TA UPRAVLINNYa [in Ukranian].

Zarichna O.V.(2014) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti rehionu [Improvement of Regional Competiticves]. Naukovyi visnyk KhDU [in Ukranian].

. Ly`pchuk, R. P. Dudyak, S. Ya. Bugil`, Ya. S. Yany`shy`n . (2012) Marketing: navch. pos.L`viv: «Magnoliya 2006» [in Ukranian].

Moshak S.M., Miklovda V.P., Shandor F.F., Kubinii N.Iu., Kubinii V.V. (2017). Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu: systemnyi metod ta ekzystentsialna ekspozytsiia: monohrafiia. [Strategic Management of Competitiveness System Method and EWxistenal Exposition]. Mukachevo: Karpatska vezha [in Ukranian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій