DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).92-96

ОСВІТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Віра Іванівна Усик

Анотація


В статті аналізуються різні точки зору щодо питання ролі освіти у забезпеченні економічного зростання. Результатом теоретичного аналізу сформульованій у статті проблеми є висновок про наявність а арсеналі сучасної макроекономіки достатнього інструментарію для доведення зв’язку між показниками сфери освіти та показниками економічного зростання. Прикладний результат дослідження полягає у встановленні певних закономірностей щодо впливу рівня освіти в країні на її економічний розвиток. Наступним етапом дослідження є обґрунтування підходу до визначення зв’язку між екзогенними показниками сфери освіти, які пов’язані з її віковою структурою, фінансуванням та рівнем інноваційності та ендогенним показником – економічним зростанням.

Ключові слова


освіта; економічне зростання; фінансування освіти; людський капітал; економіка знань.

Повний текст:

PDF

Посилання


Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. - NJ.: Princeton [in English].

Rykkardo, D. (1995). Sochynenyja [Compositions].M.: Socekghyz [In Russian].

Schultz, T. (1961). Investment in human capital. - American Economic Review [in English].

Becker, G. S. (1964). Human Capital. - N.Y.:Columbia University Press [in English].

Romer, P.M. (1987). Growth based on increasing returns due to specialization. - American Economic Review, 2 [in English].

Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94 [in English].

Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22/1 [in English].

Ghrishnova, O. A. (2001). Ljuds'kij kapіtal: formuvannja v sistemі osvіti і profesіjnoї pіdgotovki [Human Capital: Formation in the System of Education and Professional Training]. K : Znannja [in Ukrainian].

Bojarko, N. A. & Dekhtjar, O. V. & Dejneka, O. V. (2013). Derzhavnі vidatki v ekonomіcі kraїni [State expenditures in the economy of country]. Monograph.Sumy:Sumsjke vydavnyctvo PVKP «Korpunkt» [in Ukrainian].

Pavlenko, A. F., & Antonjuk, L. L, & Vasyljkova, N. V., & Iljnycjkyj, D. O. & other. (2014). Doslіdnic'kі unіversiteti: svіtovij dosvіd ta perspektivi rozvitku v Ukraїnі [Research Universities: Global Experience and Development Prospects in Ukraine]. Monograph. K. : KNEU [in Ukrainian].

Zarecjka, L. M. & Kulinich, O. A. (2014). Rol' osvіti v ekonomіchnomu rozvitku [The Role of Education in Economic Development]. Ekonomichna strateghija i perspektyvy rozvytku sfery torghivli ta poslugh - Economic strategy and prospects for the development of trade and services, 2, 197-207. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_2_22 [in Ukrainian].

Friedman M. (1955). «The Role of Government in Education». From Economics and the Public Interest, ed. Robert A. Solo, copyright by the Trustees of Rutgers College in New Jersey. Reprinted by permission of Rutgers University Press [in English].

Prokopenko, I. F., & Meljnykova, O. V. (2017). Vishha osvіta jak chinnik ekonomіchnogo zrostannja Ukraїni: suchasnij stan ta perspektivi rozvitku [Higher education as a factor of Ukraine's economic growth: the current state and prospects of development]. Zbirnyk naukovykh pracj Kharkivsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Gh. S. Skovorody. Ekonomika - Collection of scientific works of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. Economy, 17, 5-14. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2017_17_3 [in Ukrainian].

Sayantan, Ghosh, Dastidar et. Al. (2013). Relationship between public education expenditures and economic growth. The case of India. Retrieved from http://repo.sire.ac.uk/bitstream/10943/435/1/SIRE-DP-2013_07.pdf [in English]

Idrees, Alvina, Sabah & Siddiiqi Muhammad Wasif. (2013). “Does Public Education Expenditure Cause Economic Growth? Comparison of Developed and Developing Countries.”Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, №7(1) [in English].

Chandra, Abhijeet (2010). Does Government Expenditure on Education Promote Economic Growth?. An Econometric Analysis, Munich Personal RePEc Archive. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25480 [in English].

Gemmell, N. (1996). Evaluating the impacts of human capital stocks and accumulation on economic growth: some new evidence. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58 [in English].

Murphy, K., & Shleifer, A. & Vishny, R. (1991). The allocation of talent: Implications for growth.Quarterly Journal of Economics, 106 [in English].

Levine, R. and Renelt, D. (1992) A sensitivity analysis of cross-country growth regressions.American Economic Review, 82 [in English].

Tomić, Zoran. (2014). Analysis of the impact of public education expenditure on economic growth of European Union, USA and Japan. - 7th International Conference «Science and higher education in function of sustainable development». - Business and Technical College of Vocation Studies, Užice, Serbia [in English].

Zoran, T. (2015). Analysis of the Impact of Public Education Expenditure on Economic Growth of European Union and BRICS. Economic analysis, 48 (1-2) [in English].

Mykhacj, S. (2010). Kriterії ocіnki rolі osvіti v ekonomіchnomu zrostannі [Criteria for assessing the role of education in economic growth]. Molodj i rynok - Youth and market,12, 61-64. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_12_16 [in Ukrainian].

Voroncova, A. S. (2018), Fіnansove zabezpechennja rozvitku sistemi osvіti vprodovzh us'ogo zhittja [Financial support for the development of the education system throughout life] Candidate’s thesis. Sumy. SumDU [in Ukrainian].

Berger, Noah & Fisher, Peter. (2013). A Well Educated Workforce Is Key to State Prosperity. Retrieved from http://schottfoundation.org/resources/well-educated-workforce-key-state-prosperity [in English].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій