DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).75-83

СТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ЕКСПОРТЕРА СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ

Уляна Михайлівна Ніконенко

Анотація


У статті розкрито структурні процеси, що відбуваються в економіці України з використанням секторальної моделі з двома секторами – сировинним і несировинним. Встановлено основні функціональні залежності, з врахуванням того факту, що обидва сектори конкурують за робочу силу та інвестиції, характеризуються вільним рухом ресурсів і можуть безперешкодно експортувати власну продукцію. Емпірично оцінено характер зв’язку між індексом структурних змін та динамікою ВВП, який визначає порівняльну доходність сировинного і несировинного секторів та актуальну позицію діючої структури стосовно рівноважного значення з використанням моделі з коригуванням помилки (ECMs).

Ключові слова


сировинний сектор; несировинний (технологічний) сектор; експорт; структурні процеси; ВВП; індекс структурних змін; обмінний курс; іноземні інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Anpilogova Zn. D. (2012). Galuzeva struktura suchasnoi’ promislovosty y dynamika ii rozvytku v Ukrai’ni [Branch structure of modern industry and dynamics of its development in Ukraine]. Investytsii’: praktyka ta dosvid. – Investments: practice and experience, 11, 90-93 [in Ukrainian].

Antonyuk V.Р., Pidorycheva I.Yu. (2017). Priorytetni vektory modernizatsii’ ekonomiky Ukrai’ny [Priority vectors of modernization of the Ukrainian economy]. Strategichna panorama. – Strategic panorama, 2, 116-123 [in Ukrainian].

Bogdan T. P. (2016). Makroekonomichni problemy torgovelnykh vidnosyn Ukrai’ny z JeS i nagalni zavdannya ekonomichnoi’ polityky [Macroeconomic problems of Ukraine’s trade relations with the EU and urgent tasks of economic policy]. – Strategichni priorytety. – Strategic priorities, 1 (38), 86-98 [in Ukrainian].

Zabolotna N.G. (2017). Strukturni dysproportsii’ v zovnishniy torgivli Ukrai’ny ta shlakhy i’kh podolannya [Structural imbalances in Ukraine’s foreign trade and ways to overcome them]. Ekonomika i suspil’stvo – Economics and society, 8, 594-598 [in Ukrainian].

Kozyuk V, Shymans’ka O. (2016). Global’na ekonomika v umovakh spadnogo trenda syrovynnykh tsin: vyklyky ta mozhlyvosti dlya Ukrai’ny [Global economy in the context of the downtrend of commodity prices: challenges and opportunities for Ukraine]. Visnyk TNEU – TNEU Bulletin, 1, 128-135 [in Ukrainian].

Kononenko V.I., Veklych O.O., Shablysta L.M. et al. (2002). Mekhanizm strukturnykh zrushen’ v ekonomitsi Ukrai’ny [The mechanism of structural shifts in the economy of Ukraine]. Kyiv: Instytut ekonomiky NANU [in Ukrainian].

Sobkevych O.V. (2017). Priorytety promyslovoi’ polityky Ukrai’ny u konteksti stymulyuvannya strukturnykh zrushen’ i modernizatsiynyts peretvoren’ v ekonomitsi [Priorities of Ukraine’s industrial policy in the context of stimulating structural transitions and modernization transformations in the economy]. Strategichna panorama. – Strategic panorama, 2, 106-115 [in Ukrainian].

Alogoskoufis G., Smith R. (1991). On Error Correction Models: Specification, Interpretation, Estimation. Journal of Economic Surveys. Vol. 5, 1, 97-128.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www. ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

IMF. International Financial Statistics. data imf.оrg. Retrieved from: https://www.data imf.оrg.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій