DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).63-74

РЕГІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА У СВІТІ

Євген Володимирович Милованов

Анотація


Розглянуто основні підходи до регіональної підтримки органічного сільського господарства розвинених та інших країн світу з метою формування вітчизняної політики стимулювання розвитку органічної сфери на регіональному рівні. Визначено важливість комплексного підходу із залученням як державних органів влади, так і регіональних владних структур до формування ефективної системи підтримки органічного агровиробництва нашої країни. Сформовано основні напрями вітчизняної регіональної підтримки органічного виробництва з метою створення дієвого механізму стимулювання та підтримки органічного сектору України.

Ключові слова


регіональна підтримка; органічне виробництво; сільськогосподарська продукція; органічний сектор; міжнародний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Verkhovna Rada Ukrayiny pryynyala Orhanichnyy Zakon [The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Organic

Law]. (n.d.). organic.ua. Retrieved from: http://organic.ua/uk/component/content/article/12-ukrnews/4105-verkhovnarada-

ukrainy-pryinala-organichnyi-zakon [in Ukrainian].

Martynyuk, M. P. (2017). Derzhavne rehulyuvannya orhanichnoho vyrobnytstva: stan ta perspektyvy rozvytku

[State regulation of organic production: the state and prospects of development]. Proceedings from: Materialy dopovidey

uchasnykiv V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi "Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol’cha bezpeka" –

Materials of reports of participants of the V International scientific and practical conference "Organic production and

food safety". (pp. 5–10). Zhytomyr: ZHNAEU [in Ukrainian].

Maslak, O. M. (2014). Mizhnarodnyy dosvid derzhavnoyi pidtrymky vyrobnytstva orhanichnoyi produktsiyi

[International experience of state support for the production of organic products]. Visnyk Sums’koho natsional’noho

ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment – Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series:

Economics and Management, 8, 72-76 [in Ukrainian].

Mylovanov, Ye. V. (2018). Naykrashchi svitovi praktyky derzhavnoyi pidtrymky orhanichnoho

sil’s’kohospodars’koho vyrobnytstva ta perspektyvy dlya Ukrayiny [Best international practice of state support for

organic farming and prospects for Ukraine]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – The mechanism of economy

regulation, 2 (80), 14-33 [in Ukrainian].

Urban, I., & Khuber, B., & Dmytrova, K. (2013). Mozhlyvosti derzhavnoyi pidtrymky dlya rozvytku orhanichnoho

sil’s’koho hospodarstva. Dosvid inshykh krayin [Possibilities of state support for the development of organic agriculture.

The experience of other countries]. Kyiv: Doslid. in-t orhan. zemlerobstva (FiBL, Shveytsariya), Bioinstytut (Ches’ka

Respublika) [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Departamentu sil’s’koho hospodarstva SSHA. [Official site of the Department of Agriculture of

the USA]. www.usda.gov. Retrieved from: https://www.usda.gov/topics/organic [in English].

Proekt "Rozvytok orhanichnoho rynku v Ukrayini" [Project "Development of the organic market in Ukraine"].

www.ukraine.fibl.org. Retrieved from: http://www.ukraine.fibl.org/index.php?id=ua-publications&L=4 [in Ukrainian].

Mylovanov, Ye. (Eds.) (2018). Rehional’na pidtrymka orhanichnoho vyrobnytstva v Ukrayini [Regional support

for organic production in Ukraine]. K. : Orhanik Print [in Ukrainian].

Chettri, B. (n.d.). Organic farming in Sikkim: implication for livelihood diversification and community

development. Retrieved from: http://14.139.206.50:8080/jspui/bitstream/1/3153/1/Binod%20Chettri.pdf [in English].

California State Organic Program (n.d.). Retrieved from:

https://www.ams.usda.gov/services/enforcement/organic/state-compliance-ca [in English].

India: 5,000 farmers in a organic farming project (n.d.). Retrieved from: http://organic-market.info/news-in-briefand-

reports-article/india-5000-farmers-in-a-organic-farming-project.html [in English].

More Than 100 California Organic Producers Urge Senators Feinstein & Harris to Support Organic in Farm Bill

(n.d.). California Certified Organic Farmers Retrieved from: https://ccof.org/press/more-100-california-organicproducers-

urge-senators-feinstein-harris-support-organic-farm-bill [in English].

Nieberg, H. & Kuhnert, H. (2007). Support Policy for Organic Farming in Germany. Landbauforschung

Völkenrode 1, 57, 95-106 [in English].

Organic Management & Conversion – Wales (n.d.). Retrieved from: https://www.soilassociation.org/farmersgrowers/

market-information/financial-information/organic-management-conversion-wales/ [in English].

Rising Demand for Organic Cereals (n.d.). Soil Association. Retrieved from:

https://www.soilassociation.org/media/15497/rising-demand-for-organic-cereals.pdf [in English].

Sustainability and organic farming (n.d.). Federal Ministry of Food and Agriculture. Retrieved from:

https://www.bmel.de/EN/Agriculture/SustainableLandUse/_Texte/OrganicFarmingInGermany.html;jsessionid=509F26

EE0386BADFB688B264D254CD3C.1_cid367#doc381512bodyText9 [in English].

Swiss fact: more than 60% of one Swiss canton is farmed organically (n.d.). Retrieved from:

https://lenews.ch/2018/04/01/swiss-fact-more-than-60-of-one-swiss-canton-is-farmed-organically/ [in English].

The State of Organics: Federal-Provincial-Territorial Performance Report (2017). Canada Organic Trade

Association. Retrieved from: https://www.ota.com/sites/default/files/StateofOrganics_2017-FINAL2.pdf [in English].

Why India’s First 100% Organic State Matters for the Future of Organic Food (n.d.). Retrieved from:

https://foodrevolution.org/blog/organic-food-sikkim/ [in English].

Willer, H. & Lernoud, J. (2018). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends.

FiBL&IFOAM – Organic International. Germany : Medienhaus Plump [in English].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій