DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).53-56

КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Георгіна Михайлівна Кампо, Ліана Михайлівна Биркович

Анотація


У статті визначено роль контрольної діяльності митних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави та її вплив на економіку в цілому. Зроблено порівняння обсягу імпорту та експорту з попереднім роком. Досліджено вплив контрабанди та економіку України. Узагальнено підходи щодо підвищення ефективності митного контролю для забезпечення національної безпеки держави.

Ключові слова


економічна безпека; зовнішньоекономічна діяльність; митний контроль; митне оподаткування; чистий експорт; імпорт; контрабандні товари; порушення митних правил.

Повний текст:

PDF

Посилання


Guba, M.O. (2012). Mistse i rol mitnogo opodatkuvannya v sistemi ekonomichnoyi bezpeki derzhavi [Place and role of customs taxation in the system of economic security of the state]. Ekonomika, finansy, pravo - Economics, finance, law, 11, 23-26. [in Ukrainian].

Lyashenko, O. M., & Pleskach, B. V., & Pleskach, B. V. (2009). Ekonomichna bezpeka ta natsionalna konkurentospromozhnist v umovah globalizatsiyi [Economic Security and national competitiveness in the conditions of globalization]. Ekonomicheskie nauki - Economic sciences, 3, 113-118 [in Ukrainian].

Basidewicz, V. D. (2008). Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Kuzmin, O. E., & Melnyk, O. G., & Grigoriev, O. Y. (2014). Mitna sprava: posibnik-praktikum [Customs case: practical guide]. Kyiv: Caravela [in Ukrainian].

Osadcha, O. A. (2012) Upravlinnya ekonomikoyu: teoriya ta praktika [Management of economics: theory and practice], 128-150. [in Ukrainian].

Ofitsiyniy sayt Derzhavnoyi sluzhbi statystiki Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiyniy sayt Derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhbi Ukrainy [Official site of the State Fiscal Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.sfs.gov.ua [in Ukrainian].

Pashko, P.V. (2009) Mitna bezpeka (teoriya, metodologiya ta praktichni rekomendatsiyi [Customs safety (theory, methodology and practical recommendations)]. Odessa: PLASKE [in Ukrainian].

Romanyuk, B.V., & Kamlik, M. I., & Kovalenko, V.V., & Kondratiev, Y., & Romanyuk, B. V. (2011). Kontrabanda: zasobi poperedzhennya ta protidiyi: navchalniy [Contraband: means of prevention and counteraction]. Kyiv: MIBBTS, [in Ukrainian].

Sribny, V.I. (2009). Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoyi bezpeky [Economic security as a component of national security], 4, 59-61 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій