DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).49-52

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

Марія Іванівна Ігнатко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. Розкрито специфіку впровадження інновацій в аграрному секторі економіки. Проведено моніторинг стану АПК України. Розкрито значення поняття «агроінновація». Наведено чинники, які негативно впливають на розвиток агропромислового виробництва України. Проаналізовано способи активізації інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки. Запропоновано напрямки інноваційного розвитку агропромислового виробництва України.

Ключові слова


інновація; інноваційні процеси; інноваційна діяльність; агроінновація; екоінновація; стимулювання агропромислового виробництва; інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ofitsiinyi sait Ministerstva agrarnoyi polityky ta prodovolstva [Official site of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine [Electronic resource]. - Mode of access: http://minagro.gov.ua [in Ukrainian].

Honcharenko O.V. (2016), - Instytucionaljni aspekty realizaciji innovacijnykh priorytetiv rozvytku aghropromyslovogho vyrobnyctva, Ekonomika.Upravlinnya.Innovatsii, vol. 1.- Mode of access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_5 [in Ukrainian].

Hotra V.V. (2014), - Evoljucija naukovykh poghljadiv na sutnistj ponjattja «innovacija» ta jiji osoblyvosti v aghropromyslovomu kompleksi, Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol.3, pp.73-75.

Pavlova Gh.Je. (2015) Innovacijnyj rozvytok aghrarnogho sektora nacionaljnoji ekonomiky: teoretychni zasady, metodologhija, mekhanizmy upravlinnja, Monoghrafija, 354 p.

Poleghenjka M.A. (2017) Osoblyvosti innovacijnoji dijaljnosti v aghropromyslovykh pidpryjemstvakh Ukrajiny, Aghrosvit, vol. 6, pp. 49-54.

Rybina L.O. (2009) Ekologhichni aspekty innovacijnogho rozvytku APK, Visnyk Sumsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu, vol. 2, pp.78-83.

Saranchuk Gh.M. (2010) Innovacijnyj rozvytok siljsjkogho ghospodarstva
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій