DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).42-48

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вікторія Вікторія Вікторівна Готра

Анотація


У статті систематизовано та досліджено підходи, щодо сутності інтеграційного економічного процесу. Належну увагу приділено соціально-економічній його складовій. Запропоновано сутнісне розуміння „інтеграційного економічного процесу”, як об’єднання держав, внаслідок обмеженості природних, трудових та фінансових ресурсів в цій чи іншій країні для створення товарів та послуг, що є конкурентоспроможними на цих ринках та подоланні кризових явищ в країнах, а саме зубожіння народів, безробіття, падіння курсу національних валют, що веде до соціальних проблем цих країн.

Ключові слова


інтеграційний економічний процес; інтеграція; типи міжнародної економічної інтеграції; економічна інтеграція; інтеграційні угрупування; ефективний економічний організм; вертикальна та горизонтальна інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ekonomichna entsyklopediya: U trʹokh tomakh.T.1 / Redkol.: S.V. Mochernyy ta in.- K.: Vydavnychyy tsentr „Akademiya”, 2000-S.668.

Bolshoy еntsyklopedycheskyy slovar: v 2t., T.1 Hl.red.A.M. Prokhorov.-M.Sov.Еntsyklopedyya, 1991.-1085c.

Herst P., Tomson H. Sumnivy v hlobalizatsiyi. Mizhnarodna ekonomika i osoblyvosti keruvannya/P. Herst,H. Tomson//Per.z anhl.- K.: K.I.S., 2002.- s.6.

Mezhdunarodnyye ekonomicheskiye otnosheniya: [uchebn.dlya vuzov]; pod. red.V.Ye.Rybalkina 9-ye izdan. pererab. i dop.-M.: YUNITI-DANA, 2012.-647s.

Upravleniye organizatsiyey: Entsiklopedicheskiy slovar; pod red. Porshneva A.G., Kibanova A.YA., Gunina V.N.; 4-ye izd.pereab. i dop.-M.: INFRA-M, 2009.-822s. 6.

Kartunov O.V. Vstup do yetnopologíí̈: nauk.-navchal'niy posíbnik/ O.V. Kartunov.-K.; [b.v], 1999.-S.64.

Mizhnarodna ekonomika Tekst: pidruchnyk/ A.P. Rumyantseva, H.N Klychko, V.V. Rokocha ta inshi; za red.A.P.Rumyantseva.-K.: Znannya-Pres,2003.-S.363

Ukrayina u Svitoviy orhanizatsiyi torhivli: ochikuvannya ta realʹni perspektyvy. Zbirnyk naukovykh statey.-K.-K.: NISD, 2002.-128, s.14-15.

Storonyansʹka I. Mizhrehionalʹnyy instytutsiynyy rozvytok: tendentsiyi i problemy/ I. Storonyanska- Lviv:IRD,2011.-321s.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій