DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).37-41

РОЛЬ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. В. Варшава, Н. В. Дідик

Анотація


Творчі індустрії сьогодні є стратегічно важливими для економічного розвитку країн, вони сприяють зростанню інноваційного потенціалу і можуть стати потужним інструментом для подальшого економічного зростання держави. Креативні індустрії - це дієвий засіб, який покращує рівень життя громадян, сприяє економічному зростанню країн та зниженню соціальної напруженості. Сучасне бачення цивілізаційного розвитку тягне за собою необхідність нової політики по залученню і утриманню людських ресурсів. В умовах економічних трансформації та збільшенню відтоку працездатного населення закордон для України важливо говорити про створення таких робочих місць, які будуть привабливі для сучасного громадянина. Тому, креативні індустрії, слід розглядати, як сукупний цикл створення, виробництва та розповсюдження товарів і послуг, заснованих на творчості та інтелектуальному капіталі. Поряд з наукою і високими технологіями креативні індустрії служать наріжним каменем інноваційної економіки та економіки знань.

Ключові слова


інновації; інноваційний розвиток; креативність; креативна індустрія; економічний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Schumpeter, Joseph A.(1975). The Process of Creative Destruction. From Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper. [in English].

Floryda R. (2007). Kreatyvnyj klass: ljudy kotorye menjajut budushchee [The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life]. Moscow «Klassyka XXI». [in Russian].

Hokyns Dz. Kreatyvnaja ekonomyka. Kak prevratyt lydey v denhy [ How to turn People into Money]. Moscow: «Klassyka XXI» [in Russian].

Site “Creative Industries and Economic Evolution”. http://www.culture21.com. Retrieved from http://www.culture21.com/2011/10/17/creative-industries-and-economic-evolution/ [in English].

Іnnovacіi v Ukrainі: evropejs'kij dosvіd ta rekomendacії dlja Ukrainy. – Tom. Іnnovacії v Ukraїnі: propozicії do polіtichnih zahodіv Ostatochnij varіant (proekt vіd 19.10.2011) (2011) [Innovation in Ukraine: European Experience and Recommendations for Ukraine. - Volume. Innovations in Ukraine: proposals for policy measures Final version (draft from 19.10.2011)] Kyiv: Fenіks [in Ukrainian]

Ofіcіjnij sajt Komіtetu z pitan' nauki і osvіti [Official site of the Committee on Science and Education]. http://kno.rada.gov.ua. Retrieved from http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36382.pdf.

Ofіcіjnij sajt mіzhnarodnoi organazacіi «Britans'ka rada» [ Official site of British council]. https://britishcouncil.org. Retrieved from https://creativeconomy.britishcouncil.org/guide/what-creative-economy/.

Zakon Ukraini «Pro kul'turu» [Law of Ukraine “About Culture”]. http://zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.

Site “Symbol surfing”. http://www.symbolsurfing.com Retrivered from http://www.symbolsurfing.com/largest-companies-by-market-capitalizationhttps://

Ofіcіjnij sajt Mіnіsterstva fіnansіv Ukraini [official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. http://www.minfin.com.ua Retrivered from index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2017http://.

Ofіcіjnij sajt HO “Demokratіja cherez kul'turu” [Official site of public organization democracy through culture]. http://www.demcult.org. Retrieved from demcult.org/kulturni-ta-tvorchi-industrii-ukrain/.

Ofіcіjnij sajt Іnformacіjno-analіtichnogo centru RNBO Ukrainy [The official site of the Information and Analytical Center for the National Security Council of Ukraine]. http://mediarnbo.org/ Retrieved from http://mediarnbo.org/2014/09/17/tsina-viyni-ekonomichni-i-sotsialni-naslidki-konfliktu-na-donbasi/.