DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).32-36

ТЕНДЕНЦІЇ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Світлана Леонідівна Шульц, Олена Миколаївна Луцків

Анотація


У статті основну увагу зосереджено на оцінці сучасних тенденцій економічного розвитку регіонів. Досліджено структуру фінансової підтримки регіонального розвитку. Проаналізовано макроекономічні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів. Проведено аналіз міжрегіональної диференціацію за рядом економічних показників. Проаналізовано рейтингові позицій регіонів та зміну лідерів і аутсайдерів у регіональному рейтингу, зокрема за темпами приросту ВРП, виробничої активності, сільського виробництва. Оцінено експортну активність регіонів, сучасні особливості зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційної активності регіонів. Проаналізовано динаміку і масштаби структурних зрушень в економіці України. Здійснено аналіз ресурсної ефективності економіки регіонів. Оцінено особливості розміщення нових виробництв в регіонах України.

Ключові слова


економічний розвиток; ВРП; фінансові ресурси; фінансова підтримка; диспропорції; міжрегіональні відмінності; інвестиційна активність; структурні зрушення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Za try roky pidtrymka rehioniv z derzhbiudzhetu zbilshylas u 33 razy [In three years, support for regions from the state budget has increased 33 times]. Retrieved from http://ck-oda.gov.ua/za-try-roky-pidtrymka-rehioniv-z-derzhbyudzhetu-zbilshylas-u-33-razy/ [in Ukrainian]

Ofitsiini dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official data of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Silske hospodarstvo: pidsumky 2017 roku [Agriculture: the results of 2017]. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2392506-torik-virobnictvo-agroprodukcii-vpalo-na-27-mert.html [in Ukrainian]

Mapa novykh pidpryiemstv Ukrainy [Map of new enterprises of Ukraine]. Retrieved from http://patrioty.org.ua/ecomomic/mapa-novykh-pidpryiemstv-ukrainy-179906.html [in Ukrainian]
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій