DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.370-374

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анна Петрівна Шот

Анотація


У статті розглянуто обліково-аналітичні аспекти виконання договірних зобов’язань перед кредиторами, проведено аналіз та дана оцінка стану розрахунків з кредиторами на вітчизняних підприємствах, визначено причини виникнення та порядок списання безнадійної кредиторської заборгованості, запропоновано напрямки удосконалення обліку розрахунків з кредиторами з метою уникнення фінансових санкцій та покращення платіжної дисципліни підприємства. Розроблено модель обліку штрафних санкцій за розрахунками у боржника та кредитора, обґрунтовано необхідність удосконалення обліку та відображення у фінансовій звітності інформації про безнадійну та прострочену кредиторську заборгованість.

Ключові слова


облік безнадійної кредиторської заборгованості; фінансові санкції; позовна давність; непередбачені активи та зобов’язання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid. [Tax Code of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17[in Ukrainian].

Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny vid [Civil Code of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Zakonu Ukrayiny «Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini» [The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].

Instruktsiya pro zastosuvannya planu rakhunkiv bukhhaltersʹkoho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'yazanʹ i hospodarsʹkykh operatsiyю [Instructions on the application of the plan of accounts of assets, capital, liabilities and business operations]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99[in Ukrainian].

P(S)BO 15 «Dokhid». [P (S) 15 "Revenue"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 [in Ukrainian].

P(S)BO 16 «Vytraty». [P (S) 16 "Expenses"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 [in Ukrainian].

P(S)BO 11 «Zobovʺyazannya». ["Commitments"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhkomstatu Ukrayiny [The State Statistics Committee of Ukraine Official site]. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/sze.htm. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій