DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.370-374

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анна Петрівна Шот

Анотація


У статті розглянуто обліково-аналітичні аспекти виконання договірних зобов’язань перед кредиторами, проведено аналіз та дана оцінка стану розрахунків з кредиторами на вітчизняних підприємствах, визначено причини виникнення та порядок списання безнадійної кредиторської заборгованості, запропоновано напрямки удосконалення обліку розрахунків з кредиторами з метою уникнення фінансових санкцій та покращення платіжної дисципліни підприємства. Розроблено модель обліку штрафних санкцій за розрахунками у боржника та кредитора, обґрунтовано необхідність удосконалення обліку та відображення у фінансовій звітності інформації про безнадійну та прострочену кредиторську заборгованість.

Ключові слова


облік безнадійної кредиторської заборгованості; фінансові санкції; позовна давність; непередбачені активи та зобов’язання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid. [Tax Code of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17[in Ukrainian].

Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny vid [Civil Code of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Zakonu Ukrayiny «Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini» [The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].

Instruktsiya pro zastosuvannya planu rakhunkiv bukhhaltersʹkoho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'yazanʹ i hospodarsʹkykh operatsiyю [Instructions on the application of the plan of accounts of assets, capital, liabilities and business operations]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99[in Ukrainian].

P(S)BO 15 «Dokhid». [P (S) 15 "Revenue"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 [in Ukrainian].

P(S)BO 16 «Vytraty». [P (S) 16 "Expenses"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 [in Ukrainian].

P(S)BO 11 «Zobovʺyazannya». ["Commitments"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhkomstatu Ukrayiny [The State Statistics Committee of Ukraine Official site]. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/sze.htm. [in Ukrainian].