DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.338-346

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Наталя Юріївна Єршова

Анотація


У статті вирішується завдання організаційного забезпечення функціонування управлінського обліку на підприємствах. Визначено основні проблеми, пов’язані з організацією управлінського обліку на підприємствах. Запропоновані варіанти позиціонування відділу/служби управлінського обліку в організаційній структури управління підприємством. Сформульовані основні переваги, які забезпечує функціонування управлінського обліку для системі управління з точки зору управлінських витрат, ефективності діяльності апарату управління та підприємства в цілому.

Ключові слова


організаційна структура управління; організаційне проектування; організація управлінського обліку; фахівці з управлінського обліку; служба контролінгу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Atkinson, A., Balakrishnan, R., & Booth, P. (1997). New Directions in Management Accounting Research - Journal of Management Accounting Research, 9, 79-108 [in English].

Bulgakova, S.V. (2008). Upravlencheskyj uchet: metodologyja y organyzacyja [Management accounting: methodology and organization]. Voronezh: VGU [in Russian].

Holov, S.F. (2000). Problemy ta perspektyvy reformuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini [Problems and prospects of reforming of accounting in Ukraine]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and audit, 11, 15-23 [in Ukrainian].

Harasym, P.M., Davydovych, I.Ie., & Khomyn, P.Ia. (2001). Upravlinskyi oblik na pidpryiemstvi (metodyka vedenyia) [Management accounting in the enterprise (methods of management)]. Ternopil. TNEU [in Ukrainian].

Yevdokymov, V.V. (2010). Adaptyvna model intehrovanoi systemy bukhhalterskoho obliku [Adaptive model integrated accounting system]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Levytska, S.O. (2007). Metodyka orhanizatsii ta perspektyvy rozvytku upravlinskoho (vnutrishnohospodarskoho) obliku [Metodyka orhanizatsii ta perspektyvy rozvytku upravlinskoho (vnutrishnohospodarskoho) obliku] Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes, 3(23), 245-253 [in Ukrainian].

Kyzylov, A.N. (2002). Kontseptsyia y modely postroenyia adaptyvnoi systemы upravlencheskoho ucheta [The concept and model of adaptive system of management accounting] Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow: SumSU [in Russian].

Napadovska, L.V. (2009). Upravlinskyi oblik: znachennia ta zastosuvannia u praktychnii diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv v umovakh rynkovykh vidnosyn [Management accounting: meaning and application in practice of domestic enterprises in conditions of market relations] Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and audit, 10, 45-55 [in Ukrainian].

Pushkar, M.S. (2003). Rozrobka systemy obliku [The development of the accounting system]. Ternopil: Kart-blansh [in Ukrainian].

Shcherbyna, O.V. (2008). Evoliutsiia orhanizatsiinykh struktur: sutnist, etapy, pryntsypy [The evolution of organizational structures: essence, stages, principles]. A.F. Pavlenko (Eds.), Vcheni zapysky – Scientific notes: Сollection of scientific papers (Vols. 10), (pp. 30-38). MON Ukrainy. Kyiv DVNZ “КNЕU im. Vadyma Hetmana” [in Ukrainian].

Becerra, M. (2009). Theory of the Firm for Strategic Management: Economic Value Analysis. Cambridge University Press: Cambridge [in English].

Pushkar, M.S. (2008). Kontseptsiia kontrolinha [The concept of controlling]. Proceedings of the l Scientific and Practical Conference '08: Naukovo-praktychna konferentsiia «Perspektyvy rozvytku kontrolinhu yak nauky: teoriia ta praktyk» – The Scientific and Practical Conference «Prospects for the development of controlling as a science: theory and practice». (pp. 7-23). Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій