DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.325-329

ІСТОРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ КРАЇН ЛЕВАНТУ

Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк

Анотація


Автори у цій статті відображають мало відому сторінку історії облікової культури, а саме, країн Леванту. В широкому розумінні країни Леванту це: Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Греція, Кіпр, а в вузькому це Ліван і Сірія. В епоху Середньовіччя країни Європи, особливо Венеція, налагоджують торгові зв’язки з Левантом. Венеціанський тип господарської організації, особливо обліку, маючи глибокі історичні коріння, був максимально пристосований до вимог левантійської торгівлі, яка давала можливість процвітати Венеції. Ці торгові відносини внесли суттєвий позитивний вклад і в розвиток облікової культури, вдосконалили облік в цілому, як в Європі, так і в Леванті.

Ключові слова


Левант; Європа; облікова культура; бухгалтерський облік; облікові системи; папірус; клинопис; Венеція; ремес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynets' F.F. (1999). Istoriia rozvytku bukhhalters'koho obliku [History of Accounting]. Zhytomyr:ZhITI. [in Ukrainian].

Dan'kiv, J.Ja. & Ostap'juk V.Ya.(2015). Istorychni narysy oblikovo-pravovoi' kul'tury: Jevropa i Ukrai'na (vid zarodzhennja do nashyh dniv) [Historical Essays accounting and legal culture: Europe and Ukraine (from inception to the present day)]. Uzhgorod: UzhNU «Goverla» [in Ukrainian].

Kyparysov, N.A. (1928). Obshhee y torgovoe schetovodstvo [General and commercial accounting]. Moscov: Gosizdat [in Russian].

Kyparysov, N.A. (1926). Teoryja dvuh rjadov schetov [The theory of the two series of accounts]. Moscov: Schetnaja mysl' [in Russian].

Kyparysov, N.A. (1940). Teoryja buhgalterskogo ucheta [Theory of Accounting]. Moscov: Gosyzdat [in Russian].

Nesterov, V.T. (1935). Uproshhene knygovodstvo j podatky [Simplified book keeping and taxes]. – L'viv [in Ukrainian].

Ostap’juk, M.Ja., Luchko, M.R.&Dan'kiv, J.Ja. (2009). Istorija buhgalters'kogo obliku [History of Accounting]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Pacholy, L. (1974). Traktat o schetah y zapysjah [Treatise on the accounts and records]. Moscov: Statystyka [in Russian].

Ruver, R. (1958). Kak voznykla dvojnaja buhgalteryja [Treatise on the accounts and records]. Moscov: Gosfinizdat [in Russian].

Sokolov, Ja.V. (1991). Ocherky po ystoryy buhgalterskogo ucheta [How did the double-entry bookkeeping]. Moscov: Fynansy i statystyka [in Russian].

Sokolov, Ja.V. (1996). Buhgalterskyj uchet: ot istokov do nashyh dnej [Accounting: from the beginnings to the present day]. Moscov: Audyt,YUNITI [in Russian].