DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.325-329

ІСТОРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ КРАЇН ЛЕВАНТУ

Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк

Анотація


Автори у цій статті відображають мало відому сторінку історії облікової культури, а саме, країн Леванту. В широкому розумінні країни Леванту це: Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Греція, Кіпр, а в вузькому це Ліван і Сірія. В епоху Середньовіччя країни Європи, особливо Венеція, налагоджують торгові зв’язки з Левантом. Венеціанський тип господарської організації, особливо обліку, маючи глибокі історичні коріння, був максимально пристосований до вимог левантійської торгівлі, яка давала можливість процвітати Венеції. Ці торгові відносини внесли суттєвий позитивний вклад і в розвиток облікової культури, вдосконалили облік в цілому, як в Європі, так і в Леванті.

Ключові слова


Левант; Європа; облікова культура; бухгалтерський облік; облікові системи; папірус; клинопис; Венеція; ремес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynets' F.F. (1999). Istoriia rozvytku bukhhalters'koho obliku [History of Accounting]. Zhytomyr:ZhITI. [in Ukrainian].

Dan'kiv, J.Ja. & Ostap'juk V.Ya.(2015). Istorychni narysy oblikovo-pravovoi' kul'tury: Jevropa i Ukrai'na (vid zarodzhennja do nashyh dniv) [Historical Essays accounting and legal culture: Europe and Ukraine (from inception to the present day)]. Uzhgorod: UzhNU «Goverla» [in Ukrainian].

Kyparysov, N.A. (1928). Obshhee y torgovoe schetovodstvo [General and commercial accounting]. Moscov: Gosizdat [in Russian].

Kyparysov, N.A. (1926). Teoryja dvuh rjadov schetov [The theory of the two series of accounts]. Moscov: Schetnaja mysl' [in Russian].

Kyparysov, N.A. (1940). Teoryja buhgalterskogo ucheta [Theory of Accounting]. Moscov: Gosyzdat [in Russian].

Nesterov, V.T. (1935). Uproshhene knygovodstvo j podatky [Simplified book keeping and taxes]. – L'viv [in Ukrainian].

Ostap’juk, M.Ja., Luchko, M.R.&Dan'kiv, J.Ja. (2009). Istorija buhgalters'kogo obliku [History of Accounting]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Pacholy, L. (1974). Traktat o schetah y zapysjah [Treatise on the accounts and records]. Moscov: Statystyka [in Russian].

Ruver, R. (1958). Kak voznykla dvojnaja buhgalteryja [Treatise on the accounts and records]. Moscov: Gosfinizdat [in Russian].

Sokolov, Ja.V. (1991). Ocherky po ystoryy buhgalterskogo ucheta [How did the double-entry bookkeeping]. Moscov: Fynansy i statystyka [in Russian].

Sokolov, Ja.V. (1996). Buhgalterskyj uchet: ot istokov do nashyh dnej [Accounting: from the beginnings to the present day]. Moscov: Audyt,YUNITI [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій