DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.316-319

РИЗИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович, Ганна Юріївна Хоменко

Анотація


У процесі дослідження виявлено характерні особливості та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні. Визначено ризики, характерні для венчурного фінансування, які обумовлені його особливостями та специфікою механізму такого фінансування. Виокремлено шляхи мінімізації та уникнення ризиків венчурного фінансування для інвестора та підприємства-реципієнта. З’ясовано необхідність розробки механізму формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиковим венчурним фінансуванням інноваційних підприємств, що зумовлена потребою у залученні ризикових інвестицій для розвитку інноваційних проектів.

Ключові слова


бухгалтерський облік; обліково-аналітичне забезпечення; венчурне фінансування; венчурний капітал; венчурні інвестиції; інноваційні підприємства; ризики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Akel’ev, E.S. (2009). Venchurnoe finansirovanie kak ob’ekt institutsional’nogo analiza [The venture financing as an object of institutional analysis]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika – The Journal of Tomsk State University. Economy, 3(7), 5-12 [in Ukrainian].

An’shin, V.M., & Filin, S.A. (2003). Menedzhment investitsiy i innovatsiy v malom i venchurnom biznese [The management of the investments and innovations is in smalland venture business]. Moscow: Ankyl [in Russian].

Voytishkina, A.L., & Korkhov, I.Yu. (2009). Venchurnoe finansirovanie kak novaya forma kreditovaniya innovatsionnoy deyatel’nosti. [The venture financing as a new form of the crediting of the innovative activity]. Naukovyj visnyk ChDIEU. Serіya: Ekonomіka. – The Journal of the ChDIEU. The series of Economy, 1(2), 175-186 [in Ukrainian].

Kyrylenko, V. (2009). Venchurni investycijni fondy Ukrai’ny: sutnist’ ta perspektyvy rozvytku [The Venture Ukrainian Funds: the nature and prospects]. Visnyk Ternopil’s’kogo nacional’nogo ekonomichnogo universytetu – The Journal of Ternopil National Economic University, 1, 7-19 [in Ukrainian].




Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій