DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.316-319

РИЗИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович, Ганна Юріївна Хоменко

Анотація


У процесі дослідження виявлено характерні особливості та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні. Визначено ризики, характерні для венчурного фінансування, які обумовлені його особливостями та специфікою механізму такого фінансування. Виокремлено шляхи мінімізації та уникнення ризиків венчурного фінансування для інвестора та підприємства-реципієнта. З’ясовано необхідність розробки механізму формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиковим венчурним фінансуванням інноваційних підприємств, що зумовлена потребою у залученні ризикових інвестицій для розвитку інноваційних проектів.

Ключові слова


бухгалтерський облік; обліково-аналітичне забезпечення; венчурне фінансування; венчурний капітал; венчурні інвестиції; інноваційні підприємства; ризики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Akel’ev, E.S. (2009). Venchurnoe finansirovanie kak ob’ekt institutsional’nogo analiza [The venture financing as an object of institutional analysis]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika – The Journal of Tomsk State University. Economy, 3(7), 5-12 [in Ukrainian].

An’shin, V.M., & Filin, S.A. (2003). Menedzhment investitsiy i innovatsiy v malom i venchurnom biznese [The management of the investments and innovations is in smalland venture business]. Moscow: Ankyl [in Russian].

Voytishkina, A.L., & Korkhov, I.Yu. (2009). Venchurnoe finansirovanie kak novaya forma kreditovaniya innovatsionnoy deyatel’nosti. [The venture financing as a new form of the crediting of the innovative activity]. Naukovyj visnyk ChDIEU. Serіya: Ekonomіka. – The Journal of the ChDIEU. The series of Economy, 1(2), 175-186 [in Ukrainian].

Kyrylenko, V. (2009). Venchurni investycijni fondy Ukrai’ny: sutnist’ ta perspektyvy rozvytku [The Venture Ukrainian Funds: the nature and prospects]. Visnyk Ternopil’s’kogo nacional’nogo ekonomichnogo universytetu – The Journal of Ternopil National Economic University, 1, 7-19 [in Ukrainian].