DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.289-294

МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вікторія Степанівна Стойка

Анотація


У статті розкриваються можливості відновлення довіри до вітчизняної банківської системи в сучасних умовах. Акцентовано увагу на важливості фактору довіри у діяльності банків. Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників стосовно ролі довіри у функціонуванні банківської системи. Автором запропоновано основні напрями відновлення довіри до банківського сектору як на рівні комерційних банків, так і на рівні центрального банку.

Ключові слова


довіра; банківська система; комерційні банки; населення; соціальна відповідальність; фінансова грамотність

Повний текст:

PDF

Посилання


Basadze, K.M., (2015). Vidnovlennya doviry do bankivsʹkoyi systemy: mif chy realʹnistʹ [Restoring confidence in the banking system: myth or reality]. Finansovyy prostir. – Financial space, 1 (17), 18 – 22 [in Ukrainian].

Bashynsʹkyy, T.V., (2014). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ bankivsʹkoho sektoru Ukrayiny [Social responsibility of the banking sector Ukraine] Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky.- Scientific Papers of Kirovograd National Technical University. Economic since. Issue 25. 104 – 110 [in Ukrainian].

Vantukh, T.Z., (2014). Aksiolohichna skladova doviry do bankivsʹkykh vkladiv [Axiological component of confidence in bank deposits] ]. Finansovyy prostir. – Financial space, 3 (15), 18 – 22 [in Ukrainian].

Hrytsenko, A.A., (2010). Vnutrishnya struktura doviry [The internal structure of confidence] Ekonomichna teoriya. – Economics, 3. 20 – 26 [in Ukrainian].

Doshchatov, YU., & Palʹchevsʹkyy, I. Holova Rady NBU Bohdan Danylyshyn: rivenʹ doviry do bankiv v 12% ya vvazhayu zanadto optymistychnym [Bohdan Danylyshyn NBU Chairman: Confidence in banks at 12%, I think too optimistic]. Retrieved from http://ukranews.com/ua/interview/1586-bogdan-danylyshyn-riven-doviry-do-bankiv-v-12-ya-vvazhayu-zanadto-optymistychnym [in Ukrainian].

Druhov, O. (2013). Suchasni aspekty formuvannya doviry naselennya do Natsionalʹnoho banku Ukrayiny [Modern aspects of public confidence in the National Bank of Ukraine] Visnyk NBU. – Bulletin of the NBU, 1, 32 – 35 [in Ukrainian].

Ionenko, K.V. (2010). Dovira do finansovo-kredytnykh instytutsiy yak faktor formuvannya indyvidualʹnykh investytsiynykh stratehiy naselennya [Confidence in the financial and credit institutions as a factor of individual investment strategies for population] Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy NBU. – Bulletin of the University of banking NBU, 3 (9), 74 – 79 [in Ukrainian].

Kovalenko, V.V. (2015). Vplyv depozytnoyi polityky na formuvannya arkhitektoniky rozvytku bankiv [Impact on deposit policy formation architectonics of banks]. Scientific Journal «ScienceRise». Ekonomichni nauky. – Scientific Journal «ScienceRise». Economic Sciences, 3/3(8), 78 – 81[in Ukrainian].

Lukin, D. (2004). Etychni aspekty biznesu ukrayinsʹkykh bankiv [Ethical aspects of Ukrainian banks business]. Visnyk NBU. – Bulletin of the NBU, 2, 22 – 24 [in Ukrainian]. 10. Prodan, M.V. (2016). Tvorennya prostoru doviry do bankiv v umovakh podolannya naslidkiv ekonomichnoyi kryzy [Creating space of confidence in banks in overcoming the economic crisis]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. – Global and national economic problems. Issue12,462 – 467 [in Ukrainian].

Savluk, M. (2003). Dovira naselennya yak chynnyk efektyvnoyi bankivsʹkoyi diyalʹnosti [Public confidence as a factor of effective banking] Visnyk NBU. – Bulletin of the NBU. 8, 8 – 10 [in Ukrainian].

Selyhman, A. (2002). Problema doveryya [The problem of confident] Moscow:, Ydeya-Press. [in Russian].

Somik, A. (2014). Pídvishchennya dovíri do bankív Ukraí ni [Increased confidence in banks Ukraine] Problemi í perspektivi rozvitku bankívs'koí sistemi Ukraí ni: [zbírnik naukovikh prats']. – Problems and prospects of the banking system of Ukraine [collection of research papers] Issue 38. 250 – 257 [in Ukrainian].

Tymkiv, A.O., & Marynchak, L.R. (2014). Vektory rozvytku depozytnoyi polityky bankiv u konteksti vidnovlennya doviry do finansovo-kredytnykh ustanov v umovakh ekonomichnoyi i politychnoyi nevyznachenosti [Vectors of deposit policy banks in the context of restoring confidence in the financial institutions in the economic and political uncertainty]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky. – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series economics. Issue 8. 221 – 225 [in Ukrainian].

Toryanyk, Zh.I. (2013) Novi tendentsiyi bankivsʹkoho marketynhu: vitchyznyanyy i zarubizhnyy dosvid [New trends in bank marketing, domestic and foreign experience] Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy NBU. – Bulletin of the University of banking NBU. 1. 219 – 224 [in Ukrainian].

Turchyn, L.Ye. (2012). Teoretychni aspekty formuvannya doviry do bankivsʹkoyi systemy [Theoretical aspects of confidence in the banking system] Ekonomika ta derzhava. — Economy and the State. 12. 90–92 [in Ukrainian].

Fukuyama F. (2004). Doverye. Sotsyalʹnye dobrodetely y putʹ k protsvetanyyu [Confidence. Social virtues and the path to prosperity]. Moscow: OOO «Yzdatelʹstvo AST»: ZAO NPP «Ermak».. [in Russian].

KHíl'ko A. Vídroditi Ukraí nu cherez dovíru do bankív [Ukraines revive from confidence in banks]. Retrieved from http://n-v.com.ua/vidroditi-ukra%D1%97nu-cherez-doviru-do-bankiv/ [in Ukrainian].

Chomu rivenʹ doviry do bankiv v Ukrayini – odyn iz naynyzhchykh u sviti? [Why is the level of confidence in banks in Ukraine - one of the lowest in the world?]. (n.d.) radiosvoboda.org. Retrieved from http://www.radiosvoboda.org/content/article/24993268.htm [in Ukrainian].

Yak vidnovyty doviru do bankiv? [How to restore confidence in banks?] (n.d.) kyiv.org. Retrieved from http://kyiv1.org/news/yak-vidnoviti-doviru-do-bankiv-043152/[in Ukrainian].

Are central banks doing too much? (n.d.) snb.ch Retrieved from http://www. snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20141009_jpd.

Bagelot Walter. Lombard Street: A Description of the Money Market (n.d.) oll.libertyfund.org. Retrieved from http:oll.libertyfund.org/simple.phd?id=128

Coleman J. Foundations of Social Theory. – Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard University Press, 1990. – 993 p.

Pixley Joycelyn. Emotions in Finance: Distrust and Uncertainty in Global Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій