DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.268-275

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Вікторія Тарасівна Мінкович, Мар’яна Володимирівна Тимчак

Анотація


В даній статті розглянуто особливості перебігу трансформаційних процесів у вітчизняній економіці в умовах сьогодення та визначено основні проблеми соціально-економічного характеру, до яких вони призводять. В дослідженні також розглянуто потенціал розвитку страхової справи в Україні з точки зору вирішення означених проблем. Основну увагу приділено перспективам розвитку найбільш соціально важливих видів страхування, а саме: страхування життя, медичного страхування та недержавного пенсійного страхування.

Ключові слова


трансформація економіки; економічне зростання; валовий внутрішній продукт; страхова справа; види страхування; страхування життя; медичне страхування; недержавне пенсійне страхування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Artiukh, T.M. (2012). Strakhuvannia zhyttia v Ukraini: suchasnyi stan [Life insurance in Ukraine: current state]. Strakhova sprava – Insurance business, 2, 18-19 [in Ukrainian].

Vahera, S.A. (2011). Transformatsiia ekonomiky Ukrainy ta yii sotsialni naslidky [The transformation of Ukraine's economy and its social consequences]. Ekonomichnyi chasopys – XXI – Economic annals – XXI, 1-2, 16-19[in Ukrainian].

Voinova, Ie.I. (2016). Konkurentospromozhnist Ukrainy na svitovomu rynku strakhuvannia u 2015 rotsi [Ukraine's competitiveness in the global insurance market in 2015]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic bulletin of Zaporozhye state engineering academy, 3 (03), 27-32 [in Ukrainian].

Hrazhevska, N.I. (2011). Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system [The evolution of modern economic systems]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Havrylyshyn, B.D. & Mochernyi, S.V. (Ed). (2002). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. (Vols. 1-3). Kyiv: Akad. nar. hosp-va [in Ukrainian].

Zavoloka, Iu.M. (2009). Investytsiina povedinka sub’iektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi [The investment behavior of entrepreneurs in the transforming economy]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu – Bulletin of Dnipropetrovsk University, 3/1, 175-179 [in Ukrainian].

Zahalnoobov’iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia, sotsialnyi zakhyst ta pensiine zabezpechennia u tsyfrakh i faktakh: informatsiinyi biuleten [Mandatory state social insurance, social security and pensions in facts and figures]. (n.d.). finrep.kiev.ua. Retrived from http://www.finrep.kiev.ua/download/mlsp_stat_dec2010.pdf [in Ukrainian].

Kryklii, A.S. & Pikus, R.V. Rynok strakhuvannia zhyttia v Ukraini: tendentsii ta yevropeiskyi dosvid [Life insurance market in Ukraine: trends and european experience]. (n.d.). economy.in.ua Retrived from http://www.economy.in.ua/pdf/5_2008/5.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrived from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [The official site of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. dfp.gov.ua. Retrived from http://www.dfp.gov.ua [in Ukrainian].

Petryshyna, N.V. (2014). Problemy transformatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of economic transformation in Ukraine]. Ekonomika. – Seriia 18. Ekonomika i pravo. – Economy. – Series 18. Economics and Law, 24, 31-38 [in Ukrainian].

Pro zahalnoobov’iazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: zakon Ukrainy vid 9.07.2003 r. № 1058-IV [On compulsory state pension insurance: Law of Ukraine from 9.07.2003, № 1058-IV]. zakon.rada.gov.ua. Retrived from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058–15 [in Ukrainian].

Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia : zakon Ukrainy vid 9.07.2003 r. № 1057-IV [On private pension provision: Law of Ukraine from 9.07.2003, № 1057-IV]. zakon.rada.gov.ua. Retrived from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057–15 [in Ukrainian].

Rak, R. & Kovalska, K. (2008). Mistse medychnoho strakhuvannia systemi okhorony zdorov’ia [Place of health insurance in the healthcare system]. Visnyk Kyivskoho natsionalno universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 105, 41-44 [in Ukrainian].

Ryzhyi, I.B. (2012). Transformatsiia ekonomiky Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Transformation of the economy of Ukraine: trends and prospects]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ekonomika – Scientific information journal The economy, 2, 245-250 [in Ukrainian].

Sydykovych, R.M. & Manhushev, D.V. (2014). Strukturnyi analiz finansovoho potentsialu strakhovykh posluh Ukrainy [Structural analysis of the financial capacity of insurance in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrived from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3025 [in Ukrainian].

Cherleniak, I.I. & Mashiko, K.S. (2016). 25 rokiv modernomu ukrainskomu kapitalizmu? [Is it 25 of modern Ukrainian capitalism?]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. – Seriia Ekonomika. – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. – A series of Economics, 2 (48), 47-55 [in Ukrainian].

Shcherbakova, V.I. (2014). Dodatkove pensiine strakhuvannia v Ukraini [The additional pension insurance in Ukraine]. Stratehichni priorytety. – Strategic priorities, 1 (30), 96-105 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій