DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.253-257

СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Андрій Миколайович Заіка

Анотація


У статті проаналізовано стан доходів українців та проблеми у цій сфері. Розкрито особливості та перспективи розвитку системи формування доходів населення в Україні. Зазначено, що доходи та видатки домогосподаpств знаходяться у неpозpивнiй єдностi. Домогосподаpства витpачають на тi товаpи, що є їм доступними та, у свою чеpгу, задоволення потpеб вимагає досягнення певного piвня доходiв вiд членiв домогосподаpств. Визначено основні фактори, які суттєво впливають на дохідну поведінку домогосподарств, та встановлено проблемні аспекти формування доходів домогосподарств. Окреслено першочергові заходи з метою покращення ситуації у даній сфері фінансових відносин.

Ключові слова


домогосподарство; доходи; дохідна поведінка; заробітна плата; інфляція; реальний дохід; соціальні трансферти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boreyko V.I. (2008), “Innovation as the basis for economic growth”, Innovaciya yak osnova ekonomichnogo zrostannya: Aktual`ni problemy` ekonomiky`, vol.4, pp. 42 – 49.

Glushchenko V.V., Glushchenko A.S., Glushchenko O.V. (2012) Finansy` u ry`sunkax sxemax i tably`cyax [Finance figures in charts and tables], «Magnoliya 2006», L`viv, Ukraine.

Davydenko N. M. (2006), Finansovyy menedzhment [Financial management], Zadruga, Kyiv, Ukraine.

Kizyma T. O. (2009), “Strategy and household financial behavior of households under current conditions”, Strategiyi ta modeli finansovoyi povedinky` domashnix domogospodarstv u suchasny`x umovax: Svit finansiv, vol.2, pp. 86 – 96.

Krolevets O. A. (2009), “Evaluating the effectiveness of state regulation of incomes in Ukraine” Ocinka efekty`vnosti derzhavnogo regulyuvannya doxodiv naselennya v Ukrayini: Visny`k Donecz`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya V. Ekonomika i pravo, vol.1, pp. 202 – 207.

Kundyeyeva G.O. (2010), “The impact of income differentiation to address household food security”, Vply`v rivnya dy`ferenciaciyi doxodiv naselennya na vy`rishennya prodovol`choyi bezpeky` domogospodarstv: Visny`k Zaporizhs`kogo nacional`nogo universy`tetu, vol.4, pp. 258 – 267.

Oficijny`j sajt golovnogo pravovogo portalu Ukrayiny`, (accessed 15.01.2017). – URL http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000042.html

Seniv L. A. (2011), “Features of the sources of incomes Ukraine”, Osobly`vosti dzherel doxodiv naselennya Ukrayiny`: Visny`k Nacional`nogo universy`tetu ,,L`vivs`ka politexnika”, vol.720, pp. 443 – 448.

Ofitsiyniy sayt Derzhavnoi' sluzhbi statistiki Ukrai'ni, (accessed 23.01.2017). – URL http://www.ukrstat.gov.ua/
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій