DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.244-247

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оксана Степанівна Грицак

Анотація


В сучасних умовах розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, побудова фінансового фундаменту функціонування локальних бюджетів є важливим завданням. Децентралізація як захід спрямована на усунення проблем та направлена на збільшення обсягів фінансових ресурсів, що акумулюються на місцевому рівні, пошук шляхів їх диференціації та підвищення ефективності бюджетного механізму. Такі заходи сприятимуть зменшенню дотаційної залежності локальних бюджетів від держави, покращенню фінансової основи та можливості розпорядження на розсуд місцевого управління задля розвитку регіонів.

Ключові слова


місцеві бюджети; бюджетна децентралізація; міжбюджетні відносини; фінансове забезпечення; бюджетне регулювання; система фінансового забезпечення; джерела фінансування; розвиток територіальних громад.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boholib, T.M. (2012). Finansove zabezpechennya rozvytku terytorialʹnykh hromad [Financial support for the development of local communities]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Evu/2012_19_1/Bogolib.pdf [in Ukrainian]

Derzhbyudzhet-2017: ryzyky dlya mistsevoho samovryaduvannya v chastyni vykonannya delehovanykh povnovazhenʹ [State Budget 2017: risks for local governments in terms of realization of delegated powers]. Tsentr doslidzhenʹ sotsialʹnykh komunikatsiy – Social Communications Research Center. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua [in Ukrainian]

Klividenko, L.M., & Matsedonska, N.V. (2016). Osnovni shlyakhy udoskonalennya funktsionuvannya mistsevykh byudzhetiv v suchasnykh umovakh [Main ways of improvement of the functioning of local budgets in modern conditions]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky – Global and national problems of economics. (Issue 9), (pp. 640-643). Retrieved from http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1779-klividenko-l-m-matsedonska-n-v-osnovni-shlyakhi-udoskonalennya-funktsionuvannya-mistsevikh-byudzhetiv-v-suchasnikh-umovakh [in Ukrainian]

Mistsevi byudzhety [Local goverments]. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg [in Ukrainian]

Rumyantseva, H.I. (2012). Stan ta shlyakhy posylennya dokhidnoyi bazy mistsevykh byudzhetiv [Condition and ways to strengthening of the revenue base of local budgets]. Aktualʹni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – The actual problems of regional economy development. (Issue 8 (2)), (pp. 43-47). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2012_8(2)__9. [in Ukrainian]

Sukharska, L.V. (2016). Elementy systemy finansovoho zabezpechennya rozvytku terytorialʹnoyi hromady [Elements of system of financial support of development of territorial communities]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya – Herald of the NAPA under the President of Ukraine. Regional administration and local government, 1, 119-125. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_1_17. [in Ukrainian]