DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.237-243

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ

Галина Василівна Возняк

Анотація


Запропоновано концептуальний підхід до формування бюджетної політики розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації. Показано, що бюджетна політика розвитку регіону повинна базуватися на ефективному управлінні власним фінансовим потенціалом, реалізації моделі ендогенноорієнтованого зростання та враховувати ризики фінансової децентралізації.. Обґрунтовано, що реалізація такої бюджетної політики повинна передбачати модернізацію бюджетних механізмів, принципів, функцій та критеріїв розвитку. Доведено, що запровадження такого підходу до формування бюджетної політики розвитку регіонів України сприятиме підвищенню її функціональної ефективності.

Ключові слова


розвиток регіону; бюджетна децентралізація; бюджетна політика; саморозвиток; самодостатність; партисипація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Lunina, I. O. (2006). “Formuvannia mistsevykh biudzhetiv v konteksti zavdan administratyvno-terytorialnoi reformy“ [The formation of local budgets in the context of the tasks of administrative-territorial reform]. Ekonomika Ukrainy, no. 1: 23-31[in Ukrainian].

Buryachenko, A. Ye. (2014). Funkcіonal`na decentralіzacіya ta vdoskonalennya sy`stemy`byudzhetny`kh vіdnosy`n [Functional decentralization and improvement of budgetary relations]. Fіnansy` Ukrayiny` [Finance of Ukraine], 2, 17–27 [in Ukrainian].

Uskov, I. V. (2012). “Detsentralizatsiia kak osnova stanovleniia finansovo samostoiatelnykh mestnykh organov vlasti“ [Decentralization as a basis of formation of financial autonomy of local authorities]. Biznes Inform, no. 3, 107-111[in Russian].

Kul`chy`c`ky`j, M. І., Zabroc`ka, O. V. (2015). Fіnansove tery`torіal`ne vy`rіvnyuvannya vsy`stemі mіzhbyudzhetny`kh vіdnosy`n [Financial territorial equalization of intergovernmental relations system]. L`vіv: L`vіvs`ky`j nacіonal`ny`j unіversy`tet іm. Іvana Franka [in Ukrainian].

Oparіn, V. M. (2015). Domіnanty` ta prіory`tety` fіnansovoho vy`rіvnyuvannya v Ukrayinі [Dominants and priorities of fi nancial equalization in Ukraine]. Fіnansy` Ukrayiny` [Finance of Ukraine], 6, 29–43 [in Ukrainian].

Oates, W. E. (2008, July). Of the evolution of fi scal federalism: theory and institutions. National Tax Journal, 61, 313–334.

Vozniak H.V. (2015) «Perevahy ta ryzyky biudzhetnoi detsentralizatsii: teoretyko-metodolohichni aspekty» [The benefits and risks of fiscal decentralization: theoretical and methodological aspects]. Problemy ekonomiky. no. 2: 253-257 [in Ukrainian].

Buchanan J.M. (1950). Federalism and Fiscal Equity. The American Economic Review. no 40, 583–599.

Participatory Budgeting Worldwide Retrieved from: http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_DG-25_bf.pdf
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій