DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.231-236

ВПЛИВ НАСЛІДКІВ «ОЧИЩЕННЯ» БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

Тетяна Миколаївна Болгар

Анотація


У статті розглянуто сучасні проблемні питання стану банківської системи України, що виникають у процесі реформування банківської системи. Досліджено вплив наслідків ліквідації неплатоспроможних банків на загальний стан системи. Визначено причини, що викликають недовіру громадян до банків та підвищення рівня проблемної кредитної заборгованості. Обґрунтовано необхідність вирішення питань на рівні держави та менеджменту банків стосовно відновлення стабільної роботи банків.

Ключові слова


банківська система України; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; процес «очистки»; депозитні вклади; проблемні кредити; неплатоспроможність; банкрутство; кредитні бюро.

Повний текст:

PDF

Посилання


Diakonova I. I., Mordan Ye. Yu. Adaptyvnist bankivskoi systemy ta yii proiav u dynamitsi ekonomichnoho rozvytku Ukrainy (Adaptability of banking system and its show in dynamic economic development of Ukraine) // Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika». (Scientific journal of Sumy State University) – 2011. – № 4. – P. 118-126.

Kolodiziev O. M. Stanovlennia bankivskoi systemy Ukrainy: mynule, svitovyi dosvid, problemy reformuvannia (Formation of banking system of Ukraine) // Bankivska sprava. (Banking Business) – 2000. – № 2. – P. 26-31.

Kovalenko V. V., Bolhar T. M. Rozvytok naukovo-metodychnykh pidkhodiv do otsinky problemnykh kredytiv yak skladovoi systemy upravlinnia problemnymy kredytamy banku [Tekst] (The development of scientific and methodological approaches to evaluation of problem credit as a composite of management of problem banking credit) / V. Kovalenko, T. Bolhar // Aktualni problemy ekonomiky. (Actual economic problems) – 2013. – №10. – P. 185–195.

Bolgar T. The major reasons for emergence of bad debts in banks of Ukraine at the present stage of economic development / T. Bolgar // Nauka i studia. – 2014. №18 (128). – Р.49-54.

Dziubliuk O. V. Mekhanizm zabezpechennia yakosti kredytnoho portfelia y upravlinnia kredytnym ryzykom banku v period kryzovykh yavyshch v ekonomitsi (Mechanism of qualitative support of credit portfolio and management of credit banking risk in the period of crisis economic phenomena) / O. V. Dziubliuk // Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky. (Journal of European Economy) – 2010. – № 9. – P. 108-124.

Official site of National Bank of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http//www.bank.gov.ua.

Pro zakhody shchodo zakhystu prav fizychnykh osib – vkladnykiv komertsiinykh bankiv Ukrainy. Ukaz prezydenta Ukrainy vid 10.09.1998 r., № 996/98 (About measures concerning defense of physical persons rights – depositors of commercial banks of Ukraine. Decree of the President of Ukraine dates from 10/09/1998 р., № 996/98 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996/98

Pro systemu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib. Zakon Ukrainy vid 22.02.2012 r., № 4452-VI (About guarantee system of physical persons. The Law of Ukraine dates from 22.02.2012 r., № 4452-VI) [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

Polozhennia pro Fond harantuvannia vkladiv fizychnykh osib, zatverdzhene Kabinetom Ministriv i Natsionalnym bankom Ukrainy vid 30.08.2002 r., № 1301/268 (Statute about the Deposit Insurance Fund adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine dates from 30/08/2002, № 1301/268) [Electronic resource]. – Access mode: http://www.uazakon.com/documents/date_7d/pg_ihwdsc.htm

NABU: vdoskonalennia roboty kredytnykh biuro – krok do rozvytku kredytuvannia (NBU: improvement of work of credit bureau – a step to the dit crdevelopment) [Electronic resource]. – Access mode: http://news.finance.ua/ua/news/-/324911/nabu-vdoskonalennya-robotykredytnyh-byuro-krok-do-rozvytku-kredytuvannya.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій