DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.193-198

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КЛАСТЕРІ

Вікторія Олексіївна Письмак

Анотація


У статті розглянуто основні передумови формування кластерів в сучасних умовах. Проведено дослідження сутності міжфірмових кластерів. Розглянуто доцільність, переваги й теоретичні аспекти формування кластерів, а також проблеми функціонування кластерів, що наразі існують в Україні. Розкрита інтеграційна функція логістики при формуванні кластеру та організації міжфірмової взаємодії підприємств у кластері. Виявлені основні ризики функціонування кластерної форми взаємодії підприємств. Обґрунтовано використання інноваційної складової при взаємодії господарюючих суб’єктів, що забезпечить реалізацію принципів логістики.

Ключові слова


кластер; кластерні формування; логістичні підходи; інноваційність; конкурентоспроможність; міжфірмова взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter, Michael E. Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, Feb2000, Vol. 14

Bezrobitne naselennya (za metodolohiyeyu MOP) za prychynamy nezaynyatosti u 2010-2015 rr. [Unemployed population (ILO methodology) for the cause of unemployment in 2010-2015]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Bondarchuk, N.V. (2010). Funktsionuvannya klasteriv: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [The functioning clusters: international and national experience]. Ekonomika ta derzhava. – The economy and the state. 9. 107-109. [in Ukrainian].

Valovyy vnutrishniy produkt [Gross Domestic Product] . (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Voynarenko, M.P. (2001). Mekhanizmy adaptatsiyi klasternykh modeley do polityko-ekonomichnykh realiy Ukrayiny [Mechanisms of cluster models adapt to the political and economic realities of Ukraine]. Proceedings from «Svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid zaprovadzhennya novykh vyrobnychykh system (klasteriv) dlya zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku terytoriy» – «World and domestic experience in introducing new production systems (clusters) for economic development areas: Materials Conference» [in Ukrainian].

Zaynyate naselennya za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti u 2012-2015 rokakh. [Employment by economic activity in the years 2012-2015]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ivanov, Yu.B. & Annenkova O.V. (2009). Teoretychni pidkhody do rozrobky klasyfikatsiy klasternykh struktur [Theoretical approaches to the development of classifications cluster structures]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya «Problemy ekonomiky ta upravlinnya». – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series "Problems of Economics and Management.". 640. 93–100. [in Ukrainian].

Ilʹchuk, V.P., Khomenko I.O. & Lysenko I.V. (2007) Klasterna stratehiya rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy of economic development of the region]. Chernigov: Chernihiv. state. techn. University Press [in Ukrainian].

Kovalʹova, Yu.M. (2007). Klaster yak novyy instrument modernizatsiyi ekonomiky [Cluster as a new tool of economic modernization]. Skhid. – East. 5(83)..9-13. [in Ukrainian].

Rudneva, P.C. (2007). Opyt sozdanyya klasterov v razvytykh stranakh [Experience in Creating klasterov razvytыh countries] Ékonomyka rehyona. – Economy of the region. Retrieved from http://journal.vlsu.ru [in Ukrainian].

Rozenfelʹd, S. Vvedennya biznes-klasteriv v osnovnyy napryamok ekonomichnoho rozvytku [Writing business clusters in the main direction of economic development] Retrieved from http://economymk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.

Rozenfelʹd, S. (2000). Vnedrenye klasterov v ékonomyku [Klasters introduction to Economy]. Moscow: Publishing Home "Vylyame". Retrieved from http://www.intelros.ru

Sokolenko, S.Y. (2002) Proyzvodstvennye systemy hlobalyzatsyy: sety. Alʹyansy. Partnerstva. Klastery: Ukr. Kontekst. [Production systems of globalization: networks. Alliances. Partnership. Clusters: Ukr. Context.]. Kuiv: Lohos, 2002
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій