DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.183-187

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Костянтин Анатолійович Мамонов, Дмитро Володимирович Пруненко

Анотація


Метою дослідження є визначення напрямів формування капітальних інвестицій для забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу (ІК) на будівельних підприємствах. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: провести аналіз стану та динаміки капітальних інвестицій у будівельній галузі; охарактеризувати структуру капітальних інвестицій; визначити напрями здійснення капітальних інвестицій у інтелелектуальний капітал. Доведено важливість зростання ефективності формування капітальних інвестицій для розвитку будівельних підприємств у контексті забезпечення реалізації шляхів підвищення інтелектуального капіталу. Виявлені неоднозначні тенденції у сфері використання капітальних інвестицій, що створює підгрунтя для зниження рівня ефективності формування елементів інтелектуального капіталу. Зокрема динаміка обсягу капітальних інвестицій у будівельній галузі протягом 2013 – 2015 рр. має хвилеподібний характер, де періоди падіння змінювались на зростання. Визначені значні зміни у структурі капітальних інвестицій у нематеріальні активи, що негативно впливає на розвиток інтелектуального капіталу і потребує здійснення антикризових дій.

Ключові слова


інтелектуальний капітал; капітальні інвестиції; нематеріальні активи; будівельні підприємства; програмне забезпечення та бази даних.

Повний текст:

PDF

Посилання


Butnik-Seversky, A. (2002). Intelectual`nuj kapital: teoretuchnuj aspect [Intellectual capital: a theoretical aspect]. Intellectualnuj kapital - Intellectual capital, 1, 16 – 27 [in Ukrainian].

Bazhal, Y.M. Znanieva ekonomika: slovo i dilo [Knowledge Economy: word and deed]. (n.d.). www.google.com.ua/url?sa. Retrieved from http:// www.google.com.ua/url?sa [in Ukrainian].

Brooking, E. (2001). Intellectual`nuj kapital [Intellectual Capital]. SPb: Peter 128 [in Russian].

Kendyukhov, O.V. Organizachijno-economicheskij mechanism upravlinnia kapitalom pidpruemstva [Organizational-economic mechanism of intellectual capital management company]. (n.d.). www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349143.html. Retrieved from http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349143.html [in Ukrainian].

Platonov, V.V., & Vorob`yov, V.P., & Tuchomirov, N.N. Sistemu upravlenia intellectual`num kapitalom pidpruemstva [Intellectual capital management systems to the new stage of technical and economic development: methodological aspect]. (n.d.). innovations2005.narod.ru/papers/management_systems_sf.pdf. Retrieved from http://innovations2005.narod.ru/papers/management_systems_sf.pdf [in Russian].

Ruus, J., & Pike, S., & Fernstrem, L. (2008). Intellectual`nuj kapital: praktika upravlenia [Intellectual capital: Management Practices]. SPb: Graduate School of Management. 461 [in Russian].

Oficial`nuj sait Dergavnogo komitetu statustuku Ukrainu [The official site of the State Statistics Committee of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій