DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.150-158 Т.1.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Георгіна Михайлівна Кампо, Наталя Мирославівна Дочинець, Олеся Василівна Гаврилець

Анотація


В статті висвітлено сутність категорії «фінансова стійкість», наведено теоретичні підходи щодо трактування фінансової стійкості та її оцінки. Здійснено аналіз фінансової стійкості підприємств України за видами економічної діяльності за 2012-2015 р., а саме проаналізовано динаміку основних по-казників фінансової стійкості, таких як: наявність власного обігового капіталу, коефіцієнтів фінансо-вої автономії, фінансової залежності, фінансової стійкості, стабільності, концентрації позикового капіталу, маневреності власного капіталу. За результатами аналізу виявлено, що низький рівнень фінансової стійкості характерний для підприємств України у багатьох сферах економічної діяльності.

Ключові слова


фінансова стійкість; стабільність; власний обіговий капітал підприємств; фінансова залежність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Azrylyian A.N., Azrylyian O.M., Kalashnykova E.V. (2002) Bolshoi ekonomycheskyi slovar: 8 tus. termynov [Big economic dictionary: 8 thousand terms]. Moscow: Ynstytut novoi ekonomyky [Institute of New Economy], 1280 p. [in Russian].

Artemenko V.H. Bellendyr M.V. (1998) Fynansovui analyz [Financial analysis]. Moscow: DYS,120 p. [in Russian].

Blank Y.A. (2001) Slovar-spravochnyk fynansovoho menedzhera [Dictionary-reference of financial manager]. Kyiv, 481p. [in Ukrainian].

Kovalev V.V., Volkova O.N. (2006) Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia: Uchebnyk [Analysis of the enterprise’s economic activity]. Moscow: TK Velby, Prospekt, 424 p. [in Russian].

Kramarenko H.O., Chorna O.I. (2008) Finansovyi analiz. [Financial analysis]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 392 p. [in Ukrainian].

Pryimak I.I. (2012) Stratehichnyi analiz finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Strategic analysis of enterprise financial stability] Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky – Economics and Management Engineering industry: problems of theory and practice. № 3(19), pp. 55 – 68 [in Ukrainian].

Pokaznyky balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2015 roku [Indicators of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2015]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Struktura balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2014 roku [The structure of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2014. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Struktura balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2013 roku [The structure of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2013. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Struktura balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2012 roku [The structure of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2012. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Radyonova V.M. Fedotova M.A. (1995) Fynansovaia ustoichyvost predpryiatyia v uslovyiakh ynfliatsyy [Financial stability of enterprise under inflation]. Moscow: Yzd-vo ,,Perspektyva”, 98 p. [in Russian].

Rusina I.O., Polozuk I.V. (2015) Ekonomichna sutnist finansovoi stiikosti pidpryiemstv ta faktory, shcho na nei vplyvaiut [The economic nature of enterprises financial stability and the factors that affect it] Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal – International scientific journal, №2, p. 91-94

Savytskaia H.V. (2002) Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia [Analysis of the enterprise economic activity]. Mynsk: Novoe znanye. – 704 p. [in Russian].

Utkyn Z.A. (2002) Rysk-menedzhment [Risk Management]. Moscow: Эkmos, 287 p.

Fynansu. Denezhnoe obrashchenye. Kredyt (2001) [Finance. Money circulation. Credit]. Eduted by prof. H.B. Poliak. Moscow: YuNYTY-DANA, 512 p. [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій