DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.136-142 Т.1.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ TQM В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Олександр Володимирович Головчук

Анотація


Актуалізовано проблему підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. На основі аналізу результатів інноваційної діяльності промислових підприємств доведено, що вони не забезпечують зростання обсягів реалізації інноваційної продукції, незважаючи на збільшення кількості підприємств, що її здійснюють. Підкреслено, що результати інноваційної діяльності мають поліпшувати здатність підприємств до створення нових споживчих цінностей. Висловлено гіпотезу, що цього можна досягти, поєднуючи принципи й підходи інноваційного менеджменту і концепції TQM. Виділено принципи TQM, які дають змогу поліпшити організацію інноваційної діяльності промислових підприємств. Доведено, що принцип «залучення до участі» сприяє підвищенню сприйнятливості підприємства до інновацій, поліпшує результативність організаційної взаємодії, тому він має стати основоположним елементом організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю промислових підприємств.

Ключові слова


інноваційна діяльність; промислові підприємства; споживча цінність; концепція TQM; мотивація, залучення до участі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Djordz S. & Vaymerskih А. (2002) Vseobchtchee upravlenije katchestvom. TQM [Total Qualite Management. TQM]. Мoscow: Viktorija pljus [in Russia].

Lapidus V.A. (2000) Vseobchtchee katchestvo (TQM) v rosijskih kompanijah [Total Qualite (TQM) in Russiaт Companies]. Мoscow : Novosti [in Russia].

Kalyta P. (2012). Shodzennja do evropeyskoji doskonalosti [Сlimbing the European excellence]. Svit jakosti – The World of Qualite, 6–7, 140–143 [in Ukrainian].

Solovjova О. B. (2013). Udoskonalennja systemy upravlinnja jakistju tа коnkurentospromoznistju produkzii pidpryjemstva [Improving the management quality and competitiveness of enterprise] Еkonomika: realiji tchasu – Еconomics: Reality of Times, 1, 201-206 [in Ukrainian].

The Global Competitiveness Report 2015-2016. – Retrieved from: http://gcr.weforum.org.

Naukova ta innovatsijna dijalnist (2000–2015) [Research and Innovation]. – Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u /2002.html

Lapin N.I. (1982). Innovatsionnyje protsessy [Innovative process]. Мoscow: VNIICI [in Russia].

Тviss B. (1989). Upravlenije nautchno-technitcheskimi novovvedenijami [Management of scientific and technical innovations]. Мoscow: Economika [in Russia].

Stadnyk V.V. Zamaziy О.V. (2015). Innovative factors in the system of value-oriented management of an industrial enterprise. Аktualni problemy еconomiky – Аctual Problems of economics, 9, 242-249 [in Ukrainian].

Кristensen Кlejton М. (2004). Dilemma innovatora [Іnnovators dilemma] Мoscow: Аlpina Busness Buks [in Russia].

Dojl P. (1999). Меnegment: strategija i taktika [Management: strategic and tactic] Sankt Petersburg: Piter [in Russia].

Petrunenkov А.А. (2002) Оrganizatsija rasrabotki novogo tovara: utchebnj-metoditcheskoje posobije [Organization of development of a new product]. Мoscow: АNH, Zentr kommerzialisazii technologij [in Russia].

Коrolkov V.F., Bragin J.V. (2003). Put QFD. Proektirovanije i proisvodstvo produkzii ishodja iz ogydanij potrebitelja [Way QFD. Design and manufacture of products based on customer expectations]. Jaroslavl: Quality Center [in Russia].

Коrotkov A.V. (2005). Маrketingovyje issledovanija [Маrketing research] Мoscow: Juniti-Dana [in Russia].

Bogoutdinov B.B., Zvetkov V.J .(2014). Primenenije modeli komplementarnych resursov v investizionnoy dejatelnosty [Application of the model of complementary resources in investing activities] Vestnik Mordovskogo universiteta – Bulletin of the University of Mordovia, 24, 4,103-116 [in Russia].

DSTU ISO 9001:2009 (2009) Systema upravlinnja jakistju. Vymohy [Quality management system. Requirements]. – К.: Dergspogyvstsndart Ukrainy [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій