DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.95-98 Т.1.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Вікторія Анатоліївна Самофатова

Анотація


В статті визначено зміст та уточнено основні етапи процесу розробки функціонально-управлінської моделі сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону. Відзначено багатофункціональність агропродовольчої сфери. Зроблено висновок, що методологія управління агропродовольчою сферою регіону повинна грунтуватися на системному підході. Показано, що запропонована функціонально-управлінська модель дозволяє визначити та досягти довготривалої рівноваги між основними компонентами сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (економічно, екологічною та соціальною).

Ключові слова


агропродовольча сфера; функціонально-управлінська модель; сталий розвиток; системний підхід; інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchuk, V. O. (2013). Fizyko-ekonomichni zasady natsionalnoi stratehii rozvytku ahrosfery [The physical-economic basis for national development strategies of the agrosphere]. – Ekonomika APK – Ekonomika AFK, 12, 97–107 [in Ukrainian]

Luzan, Yu. Ya. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainy [Organizational-economic mechanism of development of agroindustrial production of Ukraine]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kiev [in Ukrainian] 3. Pavlov, O. I. (2014). Metodolohiia vyznachennia stratehichnykh priorytetiv rozvytku silskykh terytorii [The methodology for determining strategic priorities of development of rural territories]. – Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of modern period of Ukraine, 3, 370–378 [in Ukrainian]

Popova, N. V. (2015). Osoblyvosti rozvytku pidpryiemstv transportno-lohistychnoi haluzi v umovakh VUCA-svitu [Features of development of the enterprises of the transport and logistics industry in the conditions of the VUCA world]. – The economy of the transport complex – Ekonomika transportnoho kompleksu, 26, 120–132 [in Ukrainian] 5. Eryomenko, O. V., Polskaya, G. A. and Bulgakova, M. M. (2014). Osobennosti i faktoryi ustoychivogo razvitiya APK [Features and factors of sustainable development of agriculture]. – Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy selskohozyaystvennoy akademii – Vestnik of Kursk State Agricultural Academy, 9, 1–3.

Pakulin, S. L. and Pakulina, A. A. (2016). Upravlinnia stalym rozvytkom suchasnoho pidpryiemstva [Managing sustainable development in the modern enterprise]. – Traektoryia nauky – The trajectory of science, 3, 18– 26 [in Ukrainian]
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій