DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.71-74 Т.1.

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ

Ірина Михайлівна Стахів, Ольга Михайлівна Стасюк

Анотація


У статті виявлено основні аспекти управління брендами в сфері спортивно-оздоровчих послуг, а також основні причини, що перешкоджають появі світових брендів в Україні. Охарактеризовано сутність поняття спортивного менеджменту. Також виділено, що розвиток ринку спортивно-оздоровчих послуг є рушійною силою для розвитку економіки країни та добробуту населення. Зроблено висновок, що в українських фітнес клубах є перспективи стати брендами і надавати якісні спортивно-оздоровчі послуги, але існує ряд негативних факторів, які стримують їх розвиток на споживчому ринку, що чітко виокремлено в дослідженні.

Ключові слова


бренд-менеджмент; спортивно-оздоровчі послуги; фітнес клуби; спортивний менеджмент; бренд; якість послуг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Batra R & Mayers G.(1999). Reklamnuj menedzhment [Advertising Management] . Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Ellwood Ya. (2002). 100 pryemov effektyvnogo brendynga [100 Ways of Effective Branding]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Zabarna E. M. (2007) Pozycionuvannja brendu jak chynnyka innovatyvnosti torgivel'noi' marky [Positioning of branding as a trademark innovation factor]. Retrieved from http: //www.confcontact. com2007nov/zabarna.htm [in Ukrainian].

Melnyk I. V. (2010). Brend, brendyng, torgova marka jak kljuchovi terminy reklamy [Brand, branding, and trademark as advertisement key terms] Scientific notes of Institute of Journalistic.-Vol. 39, 175-179 [in Ukrainian].

Polishchuk T. V. (2009). Perspektyvni naprjamky rozrobky uspishnyh brendiv v Ukrai'ni [Perspective trends in development of efficient brands in Ukraine] Actual problems of Economics. – 7 (97), 129-137 [in Ukrainian].

Haminich S. (2010). Harakterni osoblyvosti brendyngu na spozhyvchomu rynku Ukrai'ny [Characteristics of branding on consumer market of Ukraine]. Retrieved from nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Dtr_ep/2010_2/files/EC210_47.pdf [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій