DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.66-70 Т.1.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Наталя Олександрівна Слободянюк

Анотація


Основний науковий результат статті полягає у визначенні системного ефекту від інвестування в агропромисловий комплекс за рахунок дифузії інвестицій унаслідок міжгалузевого характеру утворення. Виділено три стратегічні пріоритети інвестиційно-інноваційної політики держави в агропромисловому комплексі: за об’єктами інвестування – акцент на інноваційні технології ресурсозберігаючого, екологобезпечного характеру; за джерелами фінансування інвестицій – бюджетна підтримка, створення агропромислово-фінансових груп і централізованих спеціалізованих фондів; залучення іноземного капіталу; за науково-інфраструктурним забезпеченням - створення науково-технічних альянсів, кластерних структур, агропромислових наукових парків, формування механізмів трансферу інноваційних технологій.

Ключові слова


стратегічні пріоритети; агропромисловий комплекс; політика; інвестиційно-інноваційна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedun I. L. (2014), The portfolio of increase strategies of innovation and investment activity in agricultural production Ukraine, Ekonomichnyj analiz [Economic Analysis], Vol. 15(3), pp. 206-211 (ukr).

Vakulych M. M. (2013), Strategic management of the investment climate in the agricultural sector of Ukraine: approaches and mechanisms, Akademichnyj ogljad [Academic Review], No. 2, pp. 43-51 (ukr).

Larina Ja. S. (2015), The innovative strategies of enterprise development of the agrarian sector of Ukraine, Ekonomichni innovacii [Economic innovation], Vol. 60(1), pp. 260-269 (ukr).

Batyr Ju. G., Chujko N. V., Hrapach K. G. (2015), The investment strategies of the agricultural sector, Problemy zooinzhenerii' ta veterynarnoi' medycyny [Problems zooengineering and veterinary medicine], Vol. 31(1), pp. 276-280 (ukr).

Dudnyk O. V. (2016), The investment strategies for more efficient use of the resource potential of agricultural enterprises, Ekonomika APK [Economy AIC], No. 5, pp. 79-86 (ukr).

Kvasha T. K., Paladchenko O. F. (2014), The budgetary funding and implementation in 2012, the medium-term priorities for innovation at a strategic priority of «technological innovation and development of agricultural sector», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni [Formation of market relations in Ukraine], No. 5, pp. 58-63 (ukr).

Dankevych Je. M. (2014), The implementation of investment projects in the agricultural sector in the context of the development strategy of integrated production Zbirnyk naukovyh prac' Tavrijs'kogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu (ekonomichni nauky) [Proceedings of the Tauride Agrotechnological State University (economic sciences)], No. 1, pp. 107-111 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Strategija innovacijnogo rozvytku Ukrai'ny na 2010-2020 roky v umovah globalizacijnyh vyklykiv [Strategy of Innovation Development of Ukraine for 2010-2020 in Conditions of Global Challenges], Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2632-17 (ukr).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Pro shvalennja Strategii' rozvytku agrarnogo sektoru ekonomiky na period do 2020 roku [On approval of the Strategy of Development of the agricultural sector for the period until 2020], Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Pro priorytetni naprjamy innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni [On innovation activity priorities in Ukraine], Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (ukr).

Adamenko A. P. (2013), Strategic investment planning of farm, Finansovyj prostir [Financial space], No. 3, pp. 125-129 (ukr).
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій