DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.33-38 Т.1.

ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПОГЛЯДАХ ЕКОНОМІСТІВ НА МЕЖІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Вікторія Леонідівна Смєсова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню поглядів економістів на межі ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. щодо теоретико-методологічних основ економічних інтересів. Обґрунтовано сильні і слабкі сторони теоретичних узагальнень представників класичної школи політичної економії, прихильників утилітаристської теорії, соціально-економічної гармонії інтересів щодо місця і ролі особистих і суспільних інтересів, їх взаємозв’язку, ролі держави в процесі відтворення економічних інтересів. Запропоновано основні характеристики економічних інтересів у господарстві першої половини ХІХ ст. залежно від специфіки формування та реалізації, суб’єктів та об’єктів, характеру, мети, мотивів тощо.

Ключові слова


вигода; відтворення економічних інтересів; економічна думка; економічний інтерес; інтерес; класична школа політичної економії; конфлікти інтересів; особисті інтереси; загальні інтереси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Smit, A. (1962) Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [The Wealth of Nations] Moscow: Sotsekgiz. 684 p. i [in Russian].

Smit, A. (1997) Teoriya moralnyih chuvstv [Theory of Moral Sentiments] Moscow: Respublika. – 351 p

Rikardo, D. (1955) Sochineniya [Compositions] Vol. I. – Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoy literaturyi. 360 p.

Sismondi, Zh. S. (2008) Novyie nachala politicheskoy ekonomii [New Principles of Political Economy] Moscow: Direktmedia Pablishing. 362 p.

Antologiya mirovoy filosofii (1971) [Anthology of World Philosophy] s. Filosof. nasledie. Moscow: «Myisl», AN SSSR. In-t filosofii. Vol. 3. 760 p.

Mill, Dzh. St. O svobode [On freedom] [Electronic resource]. Available at: http://az.lib.ru/m/millx_d_s/text_1859_on_liberty.shtml

Bastia, F. (2007) Ekonomicheskie garmonii: izbrannoe [Economic Harmony: favorites] Moscow: Eksmo. 1200 p. [Electronic resource]. Available at: http://ek-lit.narod.ru/bast201.htm

Henry, C. (1865) Principles of social science (1858-1859). Carey Philaddelphia: J. B. Lippincott & Co, 511 p. [Electronic resource]. Available at: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3256903;view=1up;seq=11