DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.33-38 Т.1.

ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПОГЛЯДАХ ЕКОНОМІСТІВ НА МЕЖІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Вікторія Леонідівна Смєсова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню поглядів економістів на межі ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. щодо теоретико-методологічних основ економічних інтересів. Обґрунтовано сильні і слабкі сторони теоретичних узагальнень представників класичної школи політичної економії, прихильників утилітаристської теорії, соціально-економічної гармонії інтересів щодо місця і ролі особистих і суспільних інтересів, їх взаємозв’язку, ролі держави в процесі відтворення економічних інтересів. Запропоновано основні характеристики економічних інтересів у господарстві першої половини ХІХ ст. залежно від специфіки формування та реалізації, суб’єктів та об’єктів, характеру, мети, мотивів тощо.

Ключові слова


вигода; відтворення економічних інтересів; економічна думка; економічний інтерес; інтерес; класична школа політичної економії; конфлікти інтересів; особисті інтереси; загальні інтереси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Smit, A. (1962) Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [The Wealth of Nations] Moscow: Sotsekgiz. 684 p. i [in Russian].

Smit, A. (1997) Teoriya moralnyih chuvstv [Theory of Moral Sentiments] Moscow: Respublika. – 351 p

Rikardo, D. (1955) Sochineniya [Compositions] Vol. I. – Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoy literaturyi. 360 p.

Sismondi, Zh. S. (2008) Novyie nachala politicheskoy ekonomii [New Principles of Political Economy] Moscow: Direktmedia Pablishing. 362 p.

Antologiya mirovoy filosofii (1971) [Anthology of World Philosophy] s. Filosof. nasledie. Moscow: «Myisl», AN SSSR. In-t filosofii. Vol. 3. 760 p.

Mill, Dzh. St. O svobode [On freedom] [Electronic resource]. Available at: http://az.lib.ru/m/millx_d_s/text_1859_on_liberty.shtml

Bastia, F. (2007) Ekonomicheskie garmonii: izbrannoe [Economic Harmony: favorites] Moscow: Eksmo. 1200 p. [Electronic resource]. Available at: http://ek-lit.narod.ru/bast201.htm

Henry, C. (1865) Principles of social science (1858-1859). Carey Philaddelphia: J. B. Lippincott & Co, 511 p. [Electronic resource]. Available at: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3256903;view=1up;seq=11
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій